Rozwój

Tworzymy własne gry komputerowe

Open Toonz animacja od podstaw

Odwaga w wystąpieniach publicznych offline i online

Szachy dla dzieci i szachy indywidualne

Urwisowo

Robotyka

Programowanie dla dzieci

Warsztaty naukowe – eksperymenty

Emisja głosu i autoprezentacja

Rozkminki matematyczne