Sztuki wizualne

Profesjonalny kurs malarstwa i rysunku

Plastyka z wyobraźnią

Art Studio Kids – sztuki wizualne dla dzieci i młodzieży

Art Studio ASP – zajęcia przygotowawcze na uczelnie artystyczne i do liceów plastycznych

Malarstwo i 3D-ART

Zajęcia z rysunku – przygotowanie do egzaminów na Wydział Architektury

Malarstwo i rysunek – przygotowanie do liceum plastycznego

Plastyczne podróże artystyczne dookoła świata

Mały Artysta

Było sobie miasto – zajęcia plastyczne

Animacja filmowa

Pracownia Eksperymentów Audiowizualnych

Digital design w Figma