Niedziela

Odwaga w wystąpieniach publicznych offline i online

Śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy

Studio Teatralne Kadr 1

Studio Teatralne II-go stopnia