Zapisz się i zapłać

Zajęcia umuzykalniające z elementami nauki języka włoskiego

czwartek
godz. 16.30-17.15 (dzieci 4-6 lat)
godz. 17.30-18.15 (dzieci 7-8 lat)
instruktorka: Dorota Jasińska-Urbańska
opłata: 130 zł, zajęcia próbne: 30 zł
sala: Głośniej od bomb, 212a, 213a, II piętro



Idea zajęć opiera się na połączeniu obszaru muzyki z nauką języka włoskiego, gdzie poprzez zabawę oraz aktywność ruchową następuje największa stymulacja kompetencji językowych u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  Innowacyjność proponowanej metody kształcenia polega na jednoczesnej aktywacji kilku obszarów edukacyjnych, w wyniku której następuje zwiększony rozwój w każdej z wybranych dziedzin. Podczas zajęć dzieci będą realizować proste układy ruchowe do muzyki oraz poznawać włoskie słownictwo, głównie poprzez śpiew i zabawę. Zajęcia mają charakter wspierający ogólny rozwój zdolności poznawczych. Dzieci objęte wczesną edukacją muzyczną lepiej radzą sobie w obszarach takich jak: koncentracja uwagi i pamięć, wyobraźnia, logika, myślenie przestrzenne i abstrakcyjne, matematyka, Ponadto, rozpoczęcie nauki języka obcego w młodym wieku stanowi bazę dla lepszego nabywania kompetencji językowych w późniejszym okresie życia, szczególnie w aspekcie struktury fonetycznej i semantycznej. Połączenie dwóch tak ważnych obszarów edukacyjnych – muzycznego i lingwistycznego – stanowi znakomite wsparcie dla rozwoju dziecka także w perspektywie dalszej nauki.