Wydarzenia i publiczność DK KADR

Szanowni Państwo,
Prezentujemy Państwu dwa raporty z badań, które zostały przeprowadzone w latach 2018-2020. Przebadaliśmy, zapytaliśmy i poznaliśmy opinię wszystkich, którzy zachcieli podzielić się z nami swoimi wrażeniami na temat naszych zajęć, koncertów, spektakli i innych wydarzeń.
Pierwszy obszar naszych dociekań to regularne zajęcia prowadzone w DK KADR, weekendowe warsztaty dedykowane każdej grupie wiekowej, a w ostatnim czasie, co było dużym wyzwaniem, również zajęcia przeniesione do przestrzeni wirtualnej z powodu zagrożenia epidemiologicznego. Badanie umożliwiło nam rozpoznanie, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na naszych odbiorców i odbiorczynie, realizowane przez nich aktywności oraz odbiór naszych działań prowadzonych również w reżimie sanitarnym. Całe badanie sprawiło, że z czystym sumieniem, możemy powiedzieć, że wiemy, co myślą o nas rodzice, opiekunowie, uczestnicy i uczestniczki, jak również instruktorzy i instruktorki.
Osobno przyglądaliśmy się liczbie wydarzeń na przestrzeni ostatnich dwóch lat, frekwencji oraz odczuciom naszych widzek i widzów. Rozdaliśmy ponad 18 tysięcy ankiet, analizując wiek odbiorców i odbiorczyń, miejsce zamieszkania oraz fakt, czy przychodzą regularnie, czy incydentalnie do Domu Kultury “KADR”. W badanie zaangażowaliśmy wszystkie siły oraz sporo sprytu i czasu. Do zliczania odpowiedzi z wydzierankowego kuponu z pytaniami nasz pracownik samodzielnie zaprojektował i wykonał prototypowe, i jedyne w swoim rodzaju urządzenie, dzięki któremu rejestrowaliśmy każdą odpowiedź w formie cyfrowej.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami naszych badań, zadbaliśmy o czytelną formę, jak również atrakcyjne skróty i ciekawe prezentacje najważniejszych wyników. Miłej lektury!

Poniżej pierwszy raport – Wydarzenia i publiczność Domu Kultury Kadr od stycznia 2018 do marca 2020.