Wolność do potęgi 3

 

Wolność do potęgi 3 ? międzynarodowy projekt współfinansowany przez Unię Europejską Program Erasmus +, w którym uczestniczyła młodzież z Domu Kultury Kadr w Warszawie (Polska) oraz Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis (Litwa). Głównym działaniem w ramach 4 miesięcznego projektu była wymiana młodzieży, która odbyła się w Olecku w dniach 21-28 czerwca 2015 r.

 

Celem spotkania było nabycie przez uczestników projektu kompetencji, które zwiększyły ich aktywność społeczną, uczyły młodzież kreować otaczającą rzeczywistość, realnie wpływać na jej kształt. Była to również próba zrozumienia różnic kulturowych, jakie istnieją między partnerami biorącymi udział w projekcie oraz odnalezienie wspólnych europejskich korzeni. Główne metody pracy, jakie wykorzystali uczestnicy projektu, to warsztaty, dyskusje, pokazy, happeningi oraz gry symulacyjne.

 

Całość działań projektowych zakończył happening, w którym przedstawiono efekty warsztatów i dyskusji. Happening został zaprezentowany lokalnej społeczności na plaży miejskiej w Olecku.

Na zakończenie przygotowano prezentację multimedialną składająca się z filmów i fotografii upowszechniających idee projektu.

Zobacz katalog projektu.

Zapraszamy na relacje na facebooku.

 

Opis warsztatów:

Sztuka na końcu języka ? cykl, podczas którego odbyły się warsztaty artystyczne: teatralne, plastyczne, taneczne, fotograficzne oraz filmowe. Uczestnicy projektu nabyli dzięki nim umiejętności posługiwania się językiem sztuki, który jest najbardziej uniwersalnym środkiem przekazu, zrozumiałym w międzynarodowej grupie. Warsztaty były platformą w ramach której, prowadzono dyskusje na temat wartości, postaw, różnorodnych systemów podejmowania decyzji przez młodych ludzi na Litwie i w Polsce, które wykorzystano do stworzenia przekazu artystycznego ? finalnego happeningu. Do projektu artystycznego, międzynarodowego przedsięwzięcia, zaproszono również rówieśników z Olecka.

Otwarte Podwórka ? jedna z najważniejszych platform edukacji międzykulturowej, w ramach której pokazywano środowisko w którym żyją młodzi ludzie, miejsca które najbardziej lubią spędzać swój wolny czas. Poprzez prezentacje, wykonanie tańców narodowych, poznanie najważniejszych polskich oraz litewskich twórców, trendów w kulturze, odniesiono się do kultur narodowych. Bardzo atrakcyjnym momentem w ramach tego cyklu była również degustacja regionalnych kuchni.

Przystanek Wolność ? to interdyscyplinarne warsztaty przeprowadzone w formie klubu dyskusyjnego. Punktem wyjścia była projekcja filmu poruszającego temat wolności, odnoszącej się do sytuacji politycznych w Polsce i na Litwie. Głównym tematem warsztatów było szeroko rozumiane pojęcie wolności: w aspekcie moralnym, filozoficznym, politycznym i egzystencjalnym.

Krea-tor-to-Ty ? interaktywna forma warsztatów, dyskusji, wymiany poglądów. Stworzono przestrzeń, w której dokonano syntezy szerokiego zakresu tematów. Omówiono, jak przygotować projekt ukierunkowany na pobudzenie kreatywności rówieśników. Wykorzystywano innowacyjne warsztaty artystyczne oraz inicjatywy z pogranicza sztuk, które stały się okazją do wspólnej aktywności twórczej mieszkańców. Elementem projektu był także cykl dyskusji poświęconych aktywności młodzieży w środowisku lokalnym. Odpowiadał na pytania: jak działa system podejmowania decyzji dotyczących młodzieży? Jak można się do niego włączyć? Jak inspirować rówieśników i zapalać ich do działania? Czy warto robić coś dla innych, być animatorem, wolontariuszem. Niektóre z poruszanych tematów ?przepracowano? poprzez użycie gier symulacyjnych.

Nie Taki Sam ? w ramach niniejszego projektu dyskutowano o narastającym zjawisku migracji, konieczności wchodzenia w nowe środowisko, zagrożeniach związanych z brakiem tolerancji, dyskryminacją, przemocą. Posiłkując się grami symulacyjnymi, starano się pokazać, w jaki sposób przeciwdziałać takim zagrożeniom, i jak sobie z nimi radzić. Prowadzono dyskusje na temat indywidualnych doświadczeń związanych z wykluczeniami i dyskryminacją.

Kalejdoskop sztuki ? warsztaty aktywności twórczej, których efektem końcowym był happening. Zajęcia miały charakter interdyscyplinarny, były syntezą wszystkich dotychczasowych działań realizowanych przez uczestników projektu. Interaktywny warsztat przedstawił sumę różnorodnych dyskusji prowadzonych we wszystkich cyklach, wraz z efektami i umiejętnościami, jakich nauczono się w trakcie poszczególnych warsztatów artystycznych.

Zatrzymane w kadrze ? cykl spotkań, podczas których prowadzono dokumentację fotograficzną i filmową wspólnych działań. W ramach projektu redagowano też teksty, które zostały umieszczone na stronach internetowych partnerów projektu oraz na facebooku, a także dystrybuowane do mediów lokalnych. Stworzono także prezentację multimedialną dokumentującą realizacji projektu, którą wykorzystano do upowszechniania rezultatów projektu podczas spotkań z rówieśnikami.

 

Lider: Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy,
Partnerzy: Centrum Dzieci i Młodzieży w Vilkaviskis (Litwa),
X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie,
LXV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Józefa Bema w Warszawie,
Gimnazjum nr 6 im. Pułku Armii Krajowej Baszta w Warszawie,
Czas realizacji projektu: 15.04 ? 15.09.2015 r,
Wymiana młodzieży: 21-28 czerwca 2015 r. w Olecku,
Liczba uczestników: 36 osoby,
koordynator: Zbigniew Darda,

Współfinansowane przez Unię Europejską, Program Erasmus+.

Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna Rozczochrany młody mężczyzna