Projekt Włącznik

Włącznik – partnerski projekt domów kultury z zakresu edukacji kulturalnej, dofinansowany z Funduszu Animacji Kultury, realizowany w terminie wrzesień-grudzień 2016 r.

 

Był to cykl warsztatów artystycznych dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz instruktorów i pracowników domów kultury: Centrum ŁowickaDomu Kultury Kadr. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach bębniarskich oraz plastyczno-filmowych podczas których, prowadzący przybliżył technikę animacji filmowej. W procesie warsztatowym powstały dwa filmy animowane, ścieżka dźwiękowa inspirowana kulturą i muzyką etniczną Afryki oraz pokaz finałowy ? mini koncert bębniarski.

Warsztaty artystyczne stworzyły naturalne środowisko dla zwiększania kompetencji kulturowych uczestników ? dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również miejscem nauki pracowników domów kultury w zakresie form komunikacji i metod pracy z takimi odbiorcami. Proces ten był wspierany przez trenera, który na oddzielnych spotkaniach omówił z pracownikami zachodzące w czasie warsztatów działania.

Celem projektu było rozwijanie kompetencji kadr kultury, wymiana doświadczeń i wiedzy, wspieranie twórczych inicjatyw edukacji kulturalnej skierowanych do grup defaworyzowanych oraz włączanie lokalnych społeczności w proces tworzenia kultury. Dzięki warsztatom uczestnicy zdobyli doświadczenie w pracy i kontakcie z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz wypracowali nowe pomysły na wspólną, przyszłą aktywność.

Koncepcja projektu zrodziła się z próby połączenia wielu procesów, w których trakcie jest Centrum ŁowickaDom Kultury Kadr. Zapalnikiem, który pozwolił dokonać autodiagnozy, było uczestnictwo placówek w procesach Laboratorium Edukacji Kulturalnej.
Procesy badawcze i trenerskie pozwolą w lepszy sposób przygotować ofertę programową Domu Kultury Kadr, którego nowa siedziba i działania w niej podejmowane będą częścią projektu rewitalizacji Służewca. W przypadku Centrum Łowicka będą ewaluacją podejmowanych już wcześniej z Warsztatami Terapii Zajęciowej projektów.

Prowadzący:
Warsztaty bębniarskie: Krzysztof Wawrzyniak Kraina Bębnów,
Warsztaty Animacji Filmowej: Urszula Ścibor-Rylska ? pedagog i plastyk,
Marek Sobolewski: montażysta, absolwent Studium Scenariuszowego przy PWSFTViT w Łodzi,
Team trenersko?badawczy: Edyta Ołdak, Karolina Dyrda, Longin Graczyk.