Ważne informacje dla mieszkańców Warszawy

W związku ze stanem epidemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wszyscy od kilku tygodni przebywamy w domu. Pomimo, iż sytuacja trwa już jakiś czas, nadal wymaga od Nas ogromnej cierpliwości i zdyscyplinowania.

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wprowadził bezpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców.
Szczegółowe informacje o konsultacjach telefonicznych i zajęciach online znajdziecie Państwo w dokumencie PDF.

Od środy, 6 maja, znów będzie można korzystać z miejskich rowerów Veturilo. Warszawa uruchamia wypożyczalnie publicznych jednośladów.
Więcej szczegółów na: http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/rowery-veturilo-zn-w-dost-pne

Otwarte zostaną miejskie placówki zamknięte w związku z #koronawirus! Po wdrożeniu procedur i zapewnieniu bezpieczeństwa użytkownikom obiektów i personelowi, warszawiacy będą mogli korzystać:

od 14 maja z ośrodków sportu i rekreacji
od 18 maja ze żłobków i przedszkoli

Dodatkowe informacje: http://www.um.warszawa.pl/…/etapy-otwarcia-miejskich-plac-w…

Informujemy, że od 25 maja 2020 r.:
-zorganizowane są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje, czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
-dopuszcza się możliwość realizacji stażu uczniowskiego przez uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia i uczniów klas III techników pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
-dopuszcza się możliwość realizacji praktyk zawodowych przez uczniów szkół policealnych i klas III techników u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych po uzyskaniu zgody ucznia, a w przypadku niepełnoletniego ucznia – po uzyskaniu zgody jego rodzica;
-uczniom klasy VIII szkoły podstawowej oraz uczniom szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, zapewnia się konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Od 25 maja zapraszamy ponownie do Kompleksu Sportowego OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2A. Dla użytkowników udostępniona zostanie hala oraz boiska zewnętrzne. W trakcie trwania przerwy technologicznej przeprowadzana będzie dodatkowa dezynfekcja pomieszczeń pod kątem wirusów.
Z obiektów Kompleksu Sportowego można korzystać odpłatnie po podpisaniu umowy najmu.
Więcej informacji oraz rezerwacja obiektów: tel (22) 325-46-02, rezerwacje@osirmokotow.waw.pl.
Cennik dostępny na www.osirmokotow.waw.pl.

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Integracja zaprasza rodziców i opiekunów na webinar, który będzie dotyczył szukania rozwiązań i wsparcia oraz pomagania dzieciom w lepszym radzeniu sobie ze stresem szkolnym.
Zapisy: integracja.grottgera@gmail.com

Więcej informacji na: https://www.facebook.com/UDMokotow

Od 30 maja zniesiony został obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach publicznych, jeśli jesteśmy w stanie zachować minimum 2 metrowy odstęp. Oznacza to, że nie trzeba zasłaniać ust i nosa, np. jeżdżąc na rowerze, spacerując po parku.

Natomiast, jeśli na świeżym powietrzu nie możemy utrzymać minimalnego dystansu, to maseczkę należy założyć. Obowiązek noszenia maseczek lub chust, kominów obowiązuje nadal w:

sklepach,

kinach i teatrach ,

środkach komunikacji miejskiej

kościołach,

urzędach,

salonach masażu i tatuażu.

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Integracja zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów szkolnych na bezpłatny webinar: Komunikacja interpersonalna w życiu szkolnym.
Informacje i zapisy: integracja.grottgera@gmail.com

Od 15 czerwca, zapraszamy do pływalni Kompleksu Sportowego OSiR Mokotów przy ul. Niegocińskiej 2a.
Zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi sanitarnymi z pływalni będzie mogło korzystać jednocześnie maksymalnie 16 osób. Prosimy o stosowanie się do poleceń obsługi.
Pływalnia będzie udostępniona tylko dla klientów indywidualnych. Do końca wakacji zapraszamy w godzinach 9.00-21.00