Warsaw Tandem Meeting

wstęp wolny

Nieformalne konwersacje po polsku, angielsku lub rosyjsku już od maja w Domu Kultury Kadr – zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności językowe.
Tandem Evening to przestrzeń dla obcokrajowców i Polaków w Warszawie. Wieczory wymian językowych dają możliwość ćwiczenia języków obcych, rozwijania wrażliwości międzykulturowej i integrowania wielonarodowej społeczności.
Nazwa „tandem” pochodzi z niemieckiego i oznacza „spotkanie dwóch osób, które dzielą się swoją wiedzą i wspólnie się uczą”. Spotkania Tandem Evening bazują na tym pomyśle, ale pozwalają również na zmianę tak grup, w których się rozmawia, jak i języków.