rezerwacja miejsc

Koncert Solidarności z Ukrainą. My razem!

sala: Broadway
wstęp: wolny, rezerwacja miejsc online lub w DK Kadr

Naród białoruski żarliwie wspiera braci ukraińskich w walce z rosyjską agresją. W tej wojnie Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o wolność wszystkich tych, którzy chcą zachować swój język, tożsamość oraz prawo do pozostania sobą. Nie poddamy się! Wolny Chór dał szereg koncertów na rzecz Ukrainy. Przygotowano specjalny program w języku ukraińskim, gdzie dajemy wyraz naszej jedności i solidarności! I mamy nadzieję, że słuchacze od razu to poczują. Te koncerty mają symboliczny wymiar – jesteśmy razem! Jest nas wielu! Zwyciężymy! Chwała Ukrainie! Niech żyje Białoruś!


Беларускі народ горача падтрымлівае братоў-украінцаў у барацьбе супраць расейскай агрэсіі. У гэтай вайне украінцы б’юцца не толькі за сваю свабоду, але і за свабоду ўсіх, хто хоча захаваць сваю мову, захаваць права застацца сабой. Мы не скарымся! Вольны Хор распачаў шэраг канцэртаў у падтрымку Украіны. Была падрыхтавана адмысловая праграма на украінскай мове. Нават у песнях адчуваецца нашая адзінасць! І мы спадзяемся. Што слухачы так сама гэта зразумеюць. Гэтыя канцэрты – сімвал таго, што: Мы – разам! Нас – многа! За намі перамога! Слава Украіне! Жыве Беларусь!