Tybet poza ?Autonomią?

wstęp wolny

Spotkanie globtroterów Towarzystwa Eksploracyjnego
Autor pokazu: Tomasz Tułak

Ponad połowa historycznego Tybetu znajduje się poza Tybetańskim Rejonem Autonomicznym. Rozległe tereny wyżyny Tybetańskiej leżą w chińskich prowincjach Xingjiang, Qunghai, Sichuan, Yunnan. Jej południowa cześć znajduje się w Indiach, Bhutanie i Nepalu.
Wszędzie na tych terenach żyją ludy tybetańskie, których religią jest buddyzm. Jednak życie, w zależności od rejonu, wygląda zupełnie inaczej.
Dziś usłyszymy o podróżach do niektórych z tych rejonów. Nasz pokaz zaczniemy od wschodnich prowincji Tybetu: Qunghai, Sichuan, Yunnan. Kolejne tybetańskie miejsca, o których będzie mowa to tereny teraz indyjskich Himalajów (stany: Himachal i Arunachal Pradesh, Sikkim).