TRADYCJE NASZYCH PRZODKÓW

zapisy: projekty@dkkadr.waw.pl


Cykl warsztatów skierowanych do uczestników i uczestniczek teatralnej grupy projektowej, ale otwartych również dla sąsiadek i sąsiadów domu kultury. Warsztaty pozwoliły pogłębić wiedzę o tradycjach ukraińskich, białoruskich i polskich.

Koza, ty z chaty wychodź, nieszczęście wynoś
warsztaty tworzenia masek – zobacz nagranie
3 grudnia 2022, godz. 15.00

Maski pojawiają się w obrzędowości ludowej przeważnie w związku ze świętami kalendarzowymi. Mają postać maskarad, których uczestnicy odgrywają postacie ludzkie, boskie i zwierzęce. Podczas warsztatu powstaną maski kozy, symbolizującej bogactwo, życie w pomyślności i dostatku.


Warsztaty poprowadzi: Yauheniya Pryhodzich
Absolwentka kursów aktorskich w Brześciu. Asystentka reżysera i autorka scenografii nagradzanego spektaklu. Stypendystka programu „Mój Teatr” Mazowieckiego Instytutu Kultury, jako pracę dyplomową przygotowuje spektakl według bajki Frog and The Stranger. Stypendystka mini grantu Centrum Wielokulturowego w Warszawie.

Słomiane zaklęcia
warsztaty tworzenia ozdób ze słomy – zobacz nagranie
10 grudnia 2022, godz. 15.00

Słoma była nieodłącznym elementem świątecznego wystroju dawnych izb w wielu słowiańskich tradycjach. Rozścielano ją na podłodze, na stołach kładziono ziarno, a pod wigilijny obrus – siano. Podczas warsztatów przyjrzymy się tradycjom związanym ze słomą oraz nauczymy się konstruować pająka ze słomek, nici i bibuły. Pająki i Podłaźniki to tradycyjne ozdoby wieszane pod sufitem, wykonywane w okresie przesilenia zimowego z łatwo dostępnych surowców pochodzenia miejscowego.

Warsztaty poprowadzi: Joanna Michalska-Brzezińska
Z wykształcenia plastyczka i projektantka mody. Animatorka kultury od wielu lat organizująca warsztaty oparte na zróżnicowanych technikach z wykorzystaniem szycia ręcznego. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2020). Wyróżniona w konkursie Impuls Kultury [Mazowiecka Nagroda Inspiracji Kulturalnych] organizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultury.


Wyśpiewać historię przodków
warsztat wokalny
sobota, 17 grudnia 2022, godz. 15.00

Warsztat obrzędowych pieśni wywodzących się z czasów przedchrześcijańskich. Pieśni te towarzyszyły najważniejszym wydarzeniom w życiu człowieka, takim jak narodziny, wesele czy pogrzeb. Były również ważnym elementem życia codziennego i wspólnotowego. Zwiastowały wiosnę, życzyły pomyślnych żniw czy nawoływały do zabawy.

Warsztaty poprowadzi: Viktoria Kazelskaya
Absolwentka Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki w Mińsku, kierunek dyrygentura, śpiew chóralny i śpiew ludowy. Specjalizuje się w śpiewie białym. W Polsce od 5 lat. Dyrygentka Białoruskiego Chóru w Warszawie. Nauczycielka muzyki szkole muzycznej (gitara, ukulele).