Teatr w pudełku

Projekt Teatr w Pudełku funkcjonuje od 2015 roku. Jest to cykl warsztatów teatralnych prowadzonych przez Iwonę Mirosław ? Dolecką aktorkę, absolwentkę Akademii Teatralnej w Warszawie Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku.

 

Działa i tworzy w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec i jest jednym z elementów projektu społeczno?kulturalnego Hibernacja ? Aktywacja. Twórcy tej inicjatywy: Anna Sobol, Zbigniew Darda i Iwona Mirosław ? Dolecka, otrzymali II Nagrodę w Konkursie Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej za ?tworzenie otwartej przestrzeni artystycznej w zamkniętym środowisku aresztu śledczego?, w kategorii Instytucje Animacji Kultury (2015).

Teatr w Pudełku ? teatr w zamknięciu ? teatr poza sceną. To odejście od magicznej przestrzeni sceny, jako okna na świat. Przejście w przestrzeń zamkniętą, próba przeniesienia teatralnej dyscypliny i ograniczenia, w świat ludzi odizolowanych. Wyzwanie zbudowania własnego, odrębnego, innego ?pudełka? sceny w przestrzeni aresztu.

 

W procesie dwuletniej pracy twórczej Teatr przygotował dotychczas dwa spektakle: #projektwyzwolenie według Wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego, którego premiera odbyła się 25 kwietnia 2015 roku oraz Proces według tekstu Franza Kafki. Premiera tego spektaklu miała miejsce 4 czerwca 2016 roku. Spektakl Proces był pokazywany na XXV Ogólnopolskim i XIII Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Więziennej w Sztumie, gdzie zdobył II miejsce w kategorii spektakle teatralne.

 

Teatr w Pudełku nie ma stałej grupy ? wynika to ze specyfiki miejsca, ale też potrzeby objęcia readaptacją społeczno-kulturalną, jak największej grupy skazanych. Ideą działań teatralnych jest przed wszystkim kształtowanie kluczowych kompetencji indywidualnych, określanych jako zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności, rozwijanie wyobraźni oraz postawy twórczej. Motywowanie do działania, aktywizacja społeczna, trening pamięci. Osadzeni w procesie warsztatowym pracują nad impostacją głosu, dykcją, technikami animacji i improwizacji. Poznają tajniki teatru ożywionej formy, cieni, przedmiotu, lalki. Pracują metodami dramy. Projekt przynosi realne rezultaty dla uczestników. Ewaluacja pokazała silne wzmocnienie poczucia własnej wartości u uczestników. U skazanych nastąpiła realna zmiana nastawień, postaw i przekonań: z biernych na czynne, a nawet twórcze. Udział w projekcie spowodował rozbudzenie wrażliwości uczestników oraz przyczynił się do wzmocnienia więzi rodzinnych. Dla niektórych był to pierwszy kontakt z teatrem: ?Nigdy nie byłem w teatrze, zgłosiłem się na zajęcia z nudów, zapisuję się wszędzie, żeby uciec od więziennej stagnacji. Zajęcia pokazały mi inny świat, uświadomiły że mogę zrobić coś o czym nigdy nawet nie marzyłem ? byłem w teatrze jako aktor. To było niezwykłe uczucie.?, twierdzi Damian uczestnik projektu Teatr w Pudełku.