Szymon Łojak

Trener Szermierki II klasy. Z fechtunkiem związany od 2007 roku. W latach 2009-2014 instruktor w warszawskiej Akademii Broni. Od roku 2013 prowadzi własną szkołę Wszechnica Szermiercza, w której naucza dawnej szermierki europejskiej, szermierki rekreacyjnej, walki scenicznej i szermierki sportowej. W roku 2014 rozpoczął współpracę z Klubem Szermierczym PUNTA, w którym prowadzi treningi szpady sportowej. Był członkiem kadry narodowej Polskiej Federacji DESW FEDER (puchar drużynowy na IIC IF HEMA
International Cup). Sędziuje na zawodach DESW w Polsce i zagranicą, jest członkiem Komisji Sędziowskiej i Komisji Regulaminowej Polskiej Federacji DESW FEDER. Jako zawodnik i trener bierze udział w zawodach szermierki sportowej, DESW i GoNow. Nieustannie, pod okiem doświadczonych trenerów sportowych podnosi swoje umiejętności w zakresie uprawiania i nauczania szermierki sportowej i historycznej. Z DK Kadr współpracuje od 2015 roku.