Szymon Łojak

Z szermierką związany od 2007 roku. W latach 2009-2014 instruktor w warszawskiej Akademii Broni. Od roku 2013 prowadzi szkołę szermierki ?Wszechnica Szermiercza?, w której naucza dawnej szermierki europejskiej, Go-Now, walki scenicznej i szermierki sportowej. W roku 2014 rozpoczął współpracę z Klubem Szermierczym PUNTA, w którym prowadzi treningi szpady sportowej. Od roku 2015 jest członkiem kadry narodowej FEDER (puchar drużynowy na IIC IF HEMA International Cup). Sędziuje na zawodach DESW w Polsce i zagranicą, jest członkiem Komisji Sędziowskiej i Komisji Regulaminowej Polskiej Federacji DESW FEDER. Od roku 2015 jest wykładowcą Szkoły Aktorskiej Machulskich w zakresie szermierki choreograficznej. Ma doświadczenie w organizowaniu imprez sportowych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Jako zawodnik i trener bierze udział w zawodach sportowych, DESW i GoNow. Nieustannie, pod okiem trenerów sportowych ? Zbigniewa Konczalskiego i Łukasza Majewskiego ? i we współpracy z PF DESW FEDER, podnosi swoje umiejętności w zakresie uprawiania i nauczania szermierki sportowej i historycznej. Z DK Kadr współpracuje od 2015 roku.