Szczelina między kontynentami

sala: Broadway
wstęp wolny

Spektakl podsumowujący roczną pracę uczestników zajęć Teatru Tadam.