Zapisz się i zapłać

Szachy dla dzieci i szachy indywidualne

piątek
godz. 16.15-17.00 (dzieci, młodzież, dorośli)
godz. 17.15-18.15 (dzieci 8-12 lat)
godz. 18.30-21.30 – zajęcia indywidualne (dzieci, młodzież, dorośli)
instruktor: Victoriano Sanz Losada
opłata: 85 zł/mies. (dzieci 4-7 lat z opiekunem), 100 zł/60 min (dzieci 8-12 lat), 85 zł/45 min zajęcia indywidualne
sala: Między słowami, 205, II piętro/ Mac Gyver, 217 a, II piętro

Szachy dla dzieci i szachy indywidualne

Szachy dla dzieci i szachy indywidualne: zaprasza Victoriano Sanz LosadaIstnieje możliwość stworzenia grupy online – szczegóły u instruktora Pana Victoriana – vsanzlosada@gmail.comWIĘCEJ INFORMACJI I ZAPISY: https://www.dkkadr.waw.pl/szachy-dla-dzieci/

Opublikowany przez Dom Kultury Kadr Poniedziałek, 21 września 2020

W nauce gry w szachy niezbędne jest łączenie treści teoretycznych i praktycznych. Jednostkę lekcyjną należy więc podzielić na dwie części. Wprowadzenie nowego materiału powinno zajmować nie więcej niż 15-20 minut, pozostałą zaś część lekcji trzeba przeznaczyć na grę z rówieśnikami i inne formy ćwiczeń praktycznych. W przeciwnym razie nastąpi szybkie zniechęcenie dziecka, wynikające z krótkiego okresu koncentracji i percepcji małego ucznia.

Istnieje możliwość stworzenia grupy online – szczegóły u instruktora Pana Victoriana – vsanzlosada@gmail.com

Zdjęcie planszy do gry w szachy na której ułożone są czarno białe pionki do gry.