Zapisz się i zapłać

Studio Tadam

wtorek
godz. 14.00-16.00
instruktorka: Ewa Gampel
opłata: 25 zł/mies.
sala: Powiększenie, 301 a/b, III piętro

Zajęcia zaczynają się w październiku.

Studio Tadam jest skierowany do osób powyżej 55 r.ż., które szukają bardziej innowacyjnej, nietypowej oferty zajęć dla tego przedziału wiekowego. To warsztaty będące połączeniem różnych form wyrazu i technik teatralnych. To kombinacja: teatru improwizowanego, dramy, teatru ruchu, gestu, technik dokumentalnych, pantomimy.
W nowym sezonie Studio Tadam będzie kładł nacisk na precyzyjną pracę ruchową, na podniesienie świadomości ciała i ruchu scenicznego.
W 4. Roku istnienia Studia Tadam skupimy się na wyborze tekstów oscylujących wokół teatru absurdu, ale także na inspiracjach zaczerpniętych ze współczesnego dramatu polskiego.
Jest potrzeba poszerzenia kompetencji scenicznych w tej grupie wiekowej, dlatego skupimy uwagę na niełatwych tekstach, aby podwyższyć „poprzeczkę” i zdobyć nowe doświadczenie i obcowanie z dramatem. Wspólnie wybierzemy teksy, które staną się inspiracją do scenariusza.

Spektakle Studia Tadam:
„Wesele” – 2016/2017
„Gang&love” – 2017/2018
„Obraz z wodorostami” – 218/2019