Śpiew operowy, musicalowy i rozrywkowy

czwartek
godz. 13.00-21.00
instruktorka: Tamara Grykowska-Trzeszczotko
opłata: 320 zł miesięcznie, 80 zł / 60 min
sala: Szepty i krzyki, 214, 215, II piętro
Zapisz się i zapłać

sobota
godz. 10.00-17.00
instruktorka: Tamara Grykowska-Trzeszczotko
opłata: 320 zł miesięcznie, 80 zł / 60 min
sala: Nieściszalni, 209, II piętro
Zapisz się i zapłać

niedziela
godz. 10.00-17.00
instruktorka: Tamara Grykowska-Trzeszczotko
opłata: 320 zł miesięcznie, 80 zł 60 min
sala: Nieściszalni, 209, II piętro
Zapisz się i zapłaćNauka techniki śpiewu operowego, musicalowego i rozrywkowego obejmuje ćwiczenia oddechowe, rozgrzewające aparat mowy, dykcję i indywidualnie dobrane ćwiczenia wokalne poszerzające skalę i siłę głosu. Uczestnik uczy się otwierania gardła i wyzwolenia głosu w sposób naturalny bez sztuczności i naśladownictwa. Pracując nad interpretacją utworów poznaje techniki wykonawcze legato, dynamiki. W śpiewie operowym wykorzystuje się ,,Praktyczną metodę włoskiego śpiewu? N. Vaccai , arie starowłoskie, następnie pieśni i arie operowe. Podczas pracy z utworami dąży się do wyzwolenia emocji i rozwinięcia indywidualności ucznia. Podstawą metody jest bezwarunkowa akceptacja ucznia, a śpiew staje się też terapią.