Poradnik online

Spaces for Intercultural Learning

Spaces for Intercultural Learning/ Przestrzenie dla edukacji międzykulturowej.

Program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.
Termin realizacji: 01.09.2016 ? 31.08.2018
Projekt dofinansowany z programu Erasmus+
Program współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Lider:
Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry. Finlandia
Partnerzy:
Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Istituto dei Sordi di Torino Włochy
Stichting Hogeschool Rotterdam   Holandia
Training for Women Network Ltd.  Wielka Brytania
Orizont Cultural T  Rumunia

Głównym celem projektu jest rozwój metod edukacji międzykulturowej dorosłych, podniesienie kompetencji społecznych w środowiskach o zróżnicowanych systemach norm, wartości i kodów kulturowych.
W ramach dwuletniego projektu podejmowane działania będą wspierać uczestników w budowaniu zintegrowanej i świadomej społeczności, zróżnicowanej kulturowo oraz rozwijać ich kompetencje obywatelskie.

Realizacja projektu to nowe spojrzenie na  aktualne i ważne tematy. Jednym z nich jest rozwój  kompetencji międzykulturowych, które są  warunkiem koniecznym do prowadzenia dialogu społecznego, zaangażowania obywatelskiego i integracji, budowania społeczności, rozwiązywania problemów, różnorodności, odmienności  i znalezienia wspólnej płaszczyzny działania.

Dom Kultury Kadr ? jako partner projektu ? działania artystyczne przeprowadził w grupie osadzonych mężczyzn w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec pracując metodami dramy wprowadzając też elementy grywalizacji.  W trakcie warsztatów teatralnych powstał spektakl.
Lider z Finlandii wykorzystywał sztuki muzyczne, połączenie plastyki, teatru i sztuki tworzenia komiksów w pracy z uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi fizycznie.

Włosi pracowali z osobami niesłyszącymi i imigrantami z użyciem sztuk wizualnych. Rolą holenderskiego operatora było kierowanie procesem rozwoju wszystkich aktywnych trenerów w projekcie. Celem rumuńskiego akcjonariusza była aktywizacja społeczeństwa poprzez organizowanie lokalnych tradycyjnych świąt i rozwijanie praktycznych umiejętności przez akcje animacyjne na ulicach i kampanie społeczne dla osób z problemami społeczno-ekonomicznymi.

Partner z Irlandii Północnej skierował swój projekt do pedagogów społecznych, którzy uczyli się nowych sposobów wykorzystania sztuki ? rzeźba, film i teatr, animacja.
Partnerzy wspólnie przygotowali  e-book ? interaktywny przewodnik dostarczający praktycznych narzędzi metodycznych dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, pedagogów, animatorów.

Poradnik jest otwarty dla wszystkich łatwo dostępny, aktualizowany i moderowany, przez co najmniej trzy lata po zakończeniu okresu finansowania projektu.
Projekt zakładał dwie grupy docelowe: pierwszą z nich są nauczyciele, trenerzy i wychowawcy pracujący z grupami defaworyzowanymi a ich odbiorcami są środowiska z mniejszymi szansami, izolowane, zagrożone wykluczeniem, które stanowią drugą grupę odbiorców.

#IntercultProject