?Spaces for intercultural learning”

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

Czy wiesz co to jest grywalizacja? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat metod edukacji kulturowej dorosłych? Chcesz spotkać i wymienić poglądy na praktykami i animatorami z innych krajów europejskich? Chcesz nawiązać nowe kontakty? Poszukujesz partnerów do współpracy? Chcesz być częścią Wspólnoty Praktyków? Lub po prostu lubisz dowiadywać się i uczyć nowych rzeczy?
Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś/odpowiedziałeś ?tak? to 16 maja 2018 roku zapraszamy Cię serdecznie na bezpłatne wydarzenie organizowane przez Dom Kultury Kadr.

15-16 maja Dom Kultury Kadr

Dzień 2
?Spaces for Intercultural Learning?
link do rejestracji

W ramach dwuletniego programu “Spaces for Intercultural Learning” partnerzy z sześciu krajów europejskich (Finlandia, Rumunia, Holandia, Włochy i Irlandia Północna) wraz z partnerem z Polski (Dom Kultury Kadr) pracowali nad rozwojem metod edukacji kulturowej osób dorosłych. Prace w projekcie dotyczyły podniesienia rozwoju kompetencji społecznych w zróżnicowanych systemach norm, wartości oraz kodów kulturowych. Podczas konferencji chcielibyśmy podzielić się zarówno ideą projektu, jak i jego ramami teoretycznymi. Najważniejszą częścią spotkanie będzie jednak sesja warsztatowa, gdzie partnerzy/praktycy podzielą się swoją wiedzą, jak i zachęcą do wykorzystania ich metod pracy. Ponadto, przeprowadzone zostaną warsztaty z grywalizacji, które przybliżą tę metodę uczestnikom konferencji, jak również pokażą jej zastosowanie w kontekście edukacji kulturowej.
Część konferencyjna (godz. 9.00-10.40) odbędzie się w języku angielskim z tłumaczeniem symultanicznym z zastosowaniem słuchawek. Cześć warsztatowa przeprowadzona zostanie w języku angielskim przy wsparciu tłumaczenia konsekutywnego. Warsztaty poszczególnych partnerów zostaną przeprowadzone w dwóch równoległych sesjach (godz. 11.00-12.30 oraz godz. 13.30-15.00). Warsztaty z grywalizacji zostaną poprowadzone w języku polskim (15.00-18.00). Na wszystkie warsztaty obowiązują zapisy, liczba miejsc jest ograniczona.

PROGRAM
8:00 – 9:00 – rejestracja

Część konferencyjna
9:15-10:00 Prezentacja idei projektu oraz jego ram teoretycznych
10:00-10:10 – Dlaczego metody bazujące na sztuce?
10:10-10:25 – Co to jest Wspólnota Praktyków?
10:25-10:40 – Co to jest grywalizacja? – przedstawienie metody
10:40 – Przerwa kawowa

Część warsztatowa
11:00-12:30 – warsztaty (prowadzone równolegle)
Improwizowane spotkania – tworzenie wspólnej przestrzeni metodą dramy – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
Twoimi oczami – Orizont Cultural T
Wspólnota praktyków – w praktyce – Stichting Hogeschool Rotterdam
Sztuka kolażu – użycie obrazów i słów to tworzenia znaczenia – Training for Women Network Ltd.
12:30-13:30 – Przerwa obiadowa
13:30-15:00 – Warsztaty (prowadzone równolegle)
Improwizowane spotkania – tworzenie wspólnej przestrzeni metodą dramy – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry.
Twoimi oczami – Orizont Cultural T
Wspólnota praktyków – w praktyce – Stichting Hogeschool Rotterdam
Sztuka kolażu – użycie obrazów i słów to tworzenia znaczenia – Training for Women Network Ltd
15:00-15:15 – Przerwa kawowa
15:15-18:15 – Warsztaty z grywalizacji – grywalizacja jako narzędzie zmiany społecznej- Fundacja Gerere
18:15 – Dyskusje nieformalne

Więcej o projekcie:
Dom Kultury Kadr – jako partner projektu – działania artystyczne przeprowadził w grupie osadzonych mężczyzn w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec pracując metodami dramy wprowadzając też elementy grywalizacji. W trakcie warsztatów teatralnych powstał spektakl. Lider z Finlandii wykorzystywał sztuki muzyczne, połączenie plastyki, teatru i sztuki tworzenia komiksów w pracy z uchodźcami i osobami niepełnosprawnymi fizycznie. Włosi pracowali z osobami niesłyszącymi i imigrantami z użyciem sztuk wizualnych. Rolą holenderskiego operatora było kierowanie procesem rozwoju wszystkich aktywnych trenerów w projekcie. Celem rumuńskiego akcjonariusza była aktywizacja społeczeństwa poprzez organizowanie lokalnych tradycyjnych świąt i rozwijanie praktycznych umiejętności przez akcje animacyjne na ulicach i kampanie społeczne dla osób z problemami społeczno-ekonomicznymi. Partner z Irlandii Północnej skierował swój projekt do pedagogów społecznych, którzy uczyli się nowych sposobów wykorzystania sztuki – rzeźba, film i teatr, animacja.
Partnerzy wspólnie przygotują e-book – interaktywny przewodnik dostarczający praktycznych narzędzi metodycznych dla nauczycieli, trenerów i instruktorów, pedagogów, animatorów.

Partnerzy w projekcie:
Finlandia – Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry. – lider projektu
Włochy – Istituto dei Sordi di Torino
Holandia – Stichting Hogeschool Rotterdam
Irlandia Północna – Training for Women Network Ltd.
Rumunia – Orizont Cultural T
Polska – Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy