Shiatsu za kasze

Shiatsu za kasze to projekt, którego celem jest dzielenie się umiejętnościami z innymi, pomaganie, wymienianie usługami lub wiedzą. Dom Kultury Kadr jest miejscem gdzie możemy robić to wspólnie. Stworzyć społecznościowy system wymiany!
W pierwotnych społecznościach powszechnie stosowano system wymiany, w którym ludzie przekazują sobie dobra lub wyświadczają przysługi nie oczekując natychmiastowej zapłaty. Dobrowolna i nieprzerwana cyrkulacja darów w kręgu członków lokalnej wspólnoty budowała więzy społeczne i w sposób nieformalny określała wzajemne zobowiązania. Kultura daru była pierwszym modelem wymiany, poprzedzającym gospodarkę opartą na zasadzie ?coś za coś? (barter) i pieniądzu towarowym. Jeśli masz umiejętność, którą chcesz się podzielić ? daj znać! Jeśli jeszcze nie ? herbata, kawa czy tytułowa kasza przyniesiona do Akumulatora dla społeczności sąsiedzkiej wystarczy.

Jako pierwszy: masaż Shiatsu! Niewielu z Was wie, że mamy w Kadrze speca od masażu Shiatsu ? tak zwanego masażu punktowego, który wywodzi się z Japonii. Od niego więc zaczęliśmy! Dziękujemy inicjatorowi oraz gościom, którzy skorzystali z masażu i czekamy na kolejne propozycje!