ROZMOWY W KADRZE (LIVE!)

Kontynuując nasz cykl rozmów o teatrze i technikach aktorskich, gościem reżysera Andre de la Cruz w najbliższy czwartek będzie Marta Suzin.

Temat Rozmowy: Teatr AKT i poetyka teatru ulicznego

MARTA SUZIN, aktorka teatru ulicznego AKT. Teatr AKT wyrósł z tradycji „polskiej szkoły pantomimy”, ale szybko zaczął wypracowywać własny język teatralny. Doświadczenia występów ulicznych przyczyniły się do poszukiwań nowych środków wyrazu przez aktorów.
Trudno o jednoznaczne zakwalifikowanie Aktu do którejkolwiek kategorii teatralnej. Bazą wciąż pozostaje sztuka mimu, gestu, plastycznego obrazu, uzupełniana elementami cyrku i tańca. Również wpisane w poetykę teatru ulicznego działania interaktywne i happeningowe stały się nieodłączną częścią występów i spektakli.

Teatr Akt jest jedną z nielicznych grup teatralnych w Polsce, konsekwentnie uprawiających od wielu lat swój autorski teatr. Jednocześnie udowadnia swoimi realizacjami, że teatr niezależny można tworzyć na profesjonalnym poziomie.

Transmisja live odbędzie się jutro, 21.05, o godz. 21:00 na Instagramie Studia Teatralnego KADR: https://www.instagram.com/studio_teatralne_kadr