zapisz się i zapłać

Robotyka dla dzieci i młodzieży

poniedziałek
godz. 17.00-18.30
instruktorka: Paulina Metkowska
opłata: 160 zł/mies., zajęcia próbne: 50 zł
sala: Babel, 204, II piętro

Robotyka dla uczestników w wieku 11- 14 lat to warsztaty oparte na najnowszych zestawach klocków LEGO? Education SPIKE? Prime (wprowadzonych na światowy rynek w styczniu 2020 roku!).

Na naszych zajęciach stawiamy na twórczość. Proponujemy tematy wymuszające działanie i kreatywność (wykrywanie błędów, stworzenie określonego rozwiązania, skuteczne testowanie). Uczestnicy nie odtwarzają projektów – tworzą je sami (przy wsparciu, podpowiedzi i naprowadzaniu ze strony instruktora). Każde zajęcia to wyzwanie i konkretne zadanie do rozwiązania (np. Jak zbudować i zaprogramować drukarkę? Jak nauczyć robota reagowania na pogodę? Jak, poprzez odpowiednie oprogramowanie, zabezpieczyć sejf?). Programujemy w programie opartym na Scratch-u stworzonym przez LEGO?.

Jak wyglądają zajęcia?
1. Wspólna identyfikacja problemu (współpraca, burza mózgów)
2. Tworzenie rozwiązań i testowanie (w zależności od tematu zajęć uczestnicy pracują w parach lub drużynach, na każdą przypada zestaw klocków, komputer, potrzebne sprzęty i materiały)
3. Przedstawienie swojego rozwiązania

Poprzez zajęcia uczymy:
1. Robotyki i programowania
2. Rozwiązywania problemów
3. Współpracy
4. Dyskusji, wspólnego dochodzenia do definiowania problemów i rozwiązań
5. Bycia wynalazcą ? tworzenia rozwiązań dla innych
6. Odkrywania procesów tworzenia (prototypy, porażki, sukcesy)