kup bilet

Robin Hood

wstęp: 10 zł, zakup biletu online lub w DK Kadr
sala widowiskowa Broadway

O spektaklu
Człowiek od najmłodszych lat pro?buje ułoz?yc? sobie relacje z innymi ludz?mi, lawiruje mie?dzy zasadami a marzeniami, dokonuje cia?głych wyboro?w: czy łamac? zasady, czy sie? do nich stosowac?? Legenda Robin Hooda to opowies?c? o granicy oddzielaja?cej wolnos?c? od egoizmu i o ro?z?nicy pomie?dzy sprawiedliwos?cia? a konformizmem. Rozbudowana? akcje? spektaklu przedstawia tro?jka aktoro?w, kto?rzy odwołuja? sie? do swoich wspomnien? z dziecin?stwa, sie?gaja? po gry i zabawy, odkurzaja? dziecie?ce fascynacje. W ten sposo?b da?z?a? do nawia?zania kontaktu z dziec?mi i młodziez?a?, odnalezienia tego, co wspo?lne, w przedstawieniu be?da?cym pochwała? zabawy i kreatywnos?ci.
Spektakl na podstawie ksia?z?ki ?Wesołe Przygody Robin Hooda? Howarda Pyle?a, realizowany w ramach Konkursu im. Jana Dormana organizowanego przez Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego w Warszawie ze s?rodko?w Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obsada – Justyna Jary, Michał Karczewski, Paweł Majchrowski
Reżyseria – Jakub Kasprzak
Scenografia – Adam Karol Drozdowski
Produkcja – Paweł Klica