zapisz się

Rekrutacja

Do Retro Akademii można zapisać się w każdym momencie trwania semestru i dołączyć do zajęć w miarę wolnych miejsc w grupach.
Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Retro Akademii jest zapisanie się w Dziale Księgowości Domu Kultury Kadr, wypełnienie deklaracji uczestnictwa, akceptacja regulaminu oraz uiszczenie opłaty semestralnej. Istnieje możliwość zapisania się do Retro Akademii online.
Wyjątek stanowią zajęcia teatralne i wokalne ? dopuszcza się przeprowadzenie przesłuchań wstępnych.
Opłata semestralna  za wszystkie zajęcia Retro Akademii wynosi 50 PLN (pięćdziesiąt złotych)  i powinna być wnoszona  przed rozpoczęciem każdego semestru. Wysokość opłaty semestralnej nie ulega zmianie w związku z późniejszym terminem zapisania się do Retro Akademii.
Istnieje możliwość dodatkowych opłat na imprezy organizowane przez zewnętrznych partnerów Retro Akademii.
Płatności można dokonać wyłącznie osobiście w Kasie Domu Kultury Kadr od poniedziałku do czwartku w godz. 14.00 ? 19.30 i w piątek od godz. 12.00 do 17.00 .
Opłata semestralna ma charakter abonamentu i nie podlega zwrotom z jakiegokolwiek powodu.