Rekrutacja

Dom Kultury ?KADR? w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje Specjalisty – Koordynatora ds. obsługi techniczno-administracyjnej budynku.

Domu Kultury ?KADR? zlokalizowany jest przy ul. Gintrowskiego 32 w Warszawie,
w nowoczesnym gmachu o powierzchni 7000 m2. Jest jednym z większych domów kultury w Warszawie. Mieści w sobie: 15 pracowni edukacyjnych, salę widowiskową dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnię, 2 tzw. domy sąsiedzkie, salę kameralną i wiele innych.

Jako Specjalista ? Koordynator ds. obsługi techniczno-administracyjnej budynku będziesz odpowiedzialny/a za zapewnienie obsługi technicznej oraz części obsługi administracyjnej ww. obiektu, zlokalizowanego przy ul. Gintrowskiego 32 w Warszawie.

Do zadań Specjalisty – Koordynatora ds. obsługi techniczno-administracyjnej budynku należeć będzie m. in.:
? Koordynowanie działań Zespołu Obsługi Technicznej Budynku w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu zgodnie z warunkami gwarancji i wymogami prawa;
? Nadzór nad wykonywaniem przez członków Zespołu obsługi technicznej budynku wyznaczonych zadań oraz nadzór nad zewnętrznymi podwykonawcami w zakresie usług serwisowych, prac naprawczych i modernizacyjnych obiektu;
? Opracowywanie harmonogramu pracy pracowników Zespołu;
? Sporządzanie / aktualizacja rocznego Planu Obsługi Technicznej w tym okresowych przeglądów i konserwacji;
? Koordynacja zamówień publicznych związanych funkcjonowaniem i/lub eksploatacją budynku: przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznych i dokumentacji przetargów, udział w weryfikacji ofert i negocjowaniu warunków umów;
? Sporządzanie wniosków zakupowych na bieżące materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu;
? Udział w opracowywaniu / aktualizacji Planu kompleksowych kosztów utrzymania związanych z funkcjonowaniem budynku;
? Prowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku, w tym Książki obiektu budowlanego, zapewnienie aktualności i kompletności dokumentacji;
? Przygotowywanie draftów dokumentów oraz odpowiedzi na korespondencję w zakresie odpowiadającym powierzonym czynnościom;
? Pełnienie zastępstwa ? zgodnie z potrzebami ? za stanowiska w Zespole Obsługi Technicznej Budynku oraz stanowisko Specjalisty ? Koordynatora Zespołu ds. Technicznej Obsługi Działalności Programowej Domu Kultury ?KADR?.

Kompetencje i wymagania:
? Wykształcenie min. średnie – mile widziane techniczne,
? Posiadanie wiedzy i doświadczenia (minimum 5 lat) w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych, znajomość przepisów BHP i P.Poż. (praktyczna znajomość zagadnień technicznych: funkcjonowania instalacji elektrycznych i urządzeń, systemów bezpieczeństwa pożarowego, CO, umiejętność pracy z dokumentacją techniczną – analizy schematów elektrycznych, rysunku technicznego i dokumentacji technicznej) ? mile widziane doświadczenie z tego zakresu w instytucjach użyteczności publicznej (instytucjach kultury);
? Doświadczenie w nadzorze i koordynacji pracy pracowników technicznych (minimum 5 lat);
? Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
? Uprawnienia elektroenergetyczne SEP – minimum w zakresie eksploatacji;
? Zdolność do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
? Bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu;
? Wysoka etyka zawodowa i wysoka kultura osobista;
? Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;
? Czynne prawo jazdy kat.B.
? Dodatkowym atutem będą: umiejętności związane z organizacją obsługi technicznej wydarzeń artystycznych, w tym np. znajomość obsługi sprzętu elektroakustycznego, rejestrującego i projekcyjnego lub sprzętu elektryczno ? oświetleniowego.

Oferujemy:
1. stabilną pracę w kreatywnym zespole, w nowej siedzibie Domu Kultury ?KADR?,
2. stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub możliwość współpracy na B2B;
3. zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, możliwa praca zmianowa;
4. możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 26 listopada 2018r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalista ? Koordynator ds. obsługi techniczno-administracyjnej budynku, ogłoszonej 13.11.2018 i prowadzonej przez Dom Kultury ?KADR? w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Gintrowskiego 32 02-697 Warszawa.
Data podpis ???????????..

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury ?KADR? w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Gintrowskiego 32 02-697 Warszawa, tel. (22 843 88 81) , dkkadr.waw.pl Państwa dane zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ? Koordynatora ds. obsługi techniczno-administracyjnej budynku, otwartej dn 13.11.2018 roku (zakończenie 10.12.2018).
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych lub wycofanie zgody skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania wymienionego procesu rekrutacji.
Po zakończeniu działań związanych z procesem zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
– anulowania wydanej zgody;
– dostępu do danych, uzyskania kopii;
– do sprostowania danych;
– do ?bycia zapomnianym? ? usunięcia danych z bazy;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do przenoszenia danych;
– do złożenia skargi do organu nadzorczego;

Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie: https://www.dkkadr.waw.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-klauzula-informacyjna-rodo/

W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: iod-mm@tbsiedlce.pl