Rekrutacja: specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych

Dom Kultury Kadr poszukuje pracownika merytorycznego do zespołu projektów społeczno-kulturalnych. Jest to jeden z czterech zespołów wchodzących w skład Działu Programowego.
DK Kadr jest w trakcie modernizacji i przeprowadzki do nowego budynku. Zgodnie z naszą nową strategią przykładamy szczególną wagę do inicjowania i wspierania lokalnych więzi, budowania tożsamości lokalnej i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Zadanie te są realizowane poprzez szereg projektów animacyjnych i edukacyjnych (lokalnych i zagranicznych), ale także w ramach funkcjonowania Miejsc Aktywności Lokalnej (dedykowane dorosłym i dla młodzieży).

Zadania Pracownika:
a) współtworzenie oraz realizacja projektów o charakterze społeczno-kulturalnym, w siedzibie DK Kadr jak i poza nią,
b) kreowanie polityki współpracy oraz budowanie relacji na wielu poziomach (lokalnym i ponadlokalnym),
c) współpraca z partnerstwami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami nieformalnymi,
d) koordynowanie Miejsc Aktywności Lokalnej, opieka nad nimi oraz wsparcie animacyjne,
e) przygotowywanie aplikacji grantowych, prowadzenie dokumentacji,
f) pozyskiwanie informacji, zdjęć i materiałów promocyjnych od zewnętrznych podmiotów,
g) opracowywanie i redagowanie tekstów i materiałów promocyjnych i informacyjnych,
h) przygotowywanie umów z zewnętrznymi partnerami,
i) współpraca z pozostałymi zespołami Działu Programowego oraz Działem Administracyjno-Technicznym.

Kompetencje i wymagania:
a) doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie na podobnym stanowisku,
b) preferowane kierunki studiów: animacja kultury, antropologia, socjologia,
c) mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków, dotacji,
d) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, w mowie i piśmie,
e) bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,
f) umiejętność pracy zespołowej,
g) umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji.
h) dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
a) stabilną pracę w kreatywnym zespole, w nowej siedzibie DK Kadr,
b) stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
d) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach.

Termin przyjmowania ofert: 18 kwietnia 2017 r.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 18 kwietnia 2017 r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy ? specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych).
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie nasza ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 922).