Rekrutacja: Specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych

Ogłoszenie o konkursie
specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych

Dom Kultury Kadr poszukuje pracownika merytorycznego do zespołu projektów społeczno-kulturalnych.

Zadania Pracownika:
a) współtworzenie oraz realizacja projektów o charakterze społeczno-kulturalnym, w siedzibie DK Kadr jak i poza nią,
b) kreowanie polityki współpracy oraz budowanie relacji na wielu poziomach (lokalnym i ponadlokalnym),
c) współpraca z partnerstwami, organizacjami pozarządowymi, organizacjami nieformalnymi,
d) koordynowanie Miejsc Aktywności Lokalnej, opieka nad nimi oraz wsparcie animacyjne,
e) przygotowywanie aplikacji grantowych, prowadzenie dokumentacji,
f) pozyskiwanie informacji, zdjęć i materiałów promocyjnych od zewnętrznych podmiotów,
g) opracowywanie i redagowanie tekstów i materiałów promocyjnych i informacyjnych,
h) przygotowywanie umów z zewnętrznymi partnerami,
i) współpraca z pozostałymi zespołami Działu Programowego oraz Działem Administracyjno-Technicznym.

Kompetencje i wymagania:
a) doświadczenie zawodowe minimum 2 letnie na podobnym stanowisku,
b) preferowane kierunki studiów: animacja kultury, antropologia, socjologia,
c) mile widziane doświadczenie w pozyskiwaniu środków, dotacji,
d) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, w mowie i piśmie,
e) bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,
f) umiejętność pracy zespołowej,
g) umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji.
h) dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
a) stabilną pracę w kreatywnym zespole, w nowej siedzibie DK Kadr,
b) stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
d) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 20.09.2018r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. projektów społeczno-kulturalnych Ogłoszonego 30.08. 2018 i prowadzonego przez Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Gintrowskiego 32 02-697 Warszawa.

Data podpis ???????????..

Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Gintrowskiego 32 02-697 Warszawa, tel. (22 843 88 81) , dkkadr.waw.pl Państwa dane zbierane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. projektów społeczno-kulturalnych dn 30.08.2018r (zakończenie 20.09.2018).
Podanie danych jest dobrowolne. Nie podanie danych lub wycofanie zgody skutkowało będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w rekrutacji. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez okres trwania wymienionego procesu rekrutacji.
Po zakończeniu działań związanych z procesem zostaną one usunięte. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
Dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
W ramach przetwarzania danych przez Administratora przysługuje Państwu prawo:
– anulowania wydanej zgody;
– dostępu do danych, uzyskania kopii;
– do sprostowania danych;
– do ?bycia zapomnianym? ? usunięcia danych z bazy;
– do ograniczenia przetwarzania danych;
– do przenoszenia danych;
– do złożenia skargi do organu nadzorczego;
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych można uzyskać na stronie: https://www.dkkadr.waw.pl/polityka-bezpieczenstwa-informacji-klauzula-informacyjna-rodo/
W sprawach związanych z Państwa danymi oraz ich przetwarzaniem mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo pod adresem: iod-mm@tbsiedlce.pl