Rekrutacja: Specjalista ds. obsługi technicznej budynku

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje Pracownika / Specjalisty ds. obsługi technicznej budynku.
Domu Kultury „KADR” zlokalizowany jest przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie,
w nowoczesnym gmachu o powierzchni 7000 m2. Jest jednym z większych domów kultury w Warszawie. Mieści w sobie: 15 pracowni edukacyjnych, salę widowiskową dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnię, 2 tzw. domy sąsiedzkie, salę kameralną i wiele innych.

Do zadań Pracownika ds. obsługi technicznej budynku należeć będzie
w szczególności
kompleksowa realizacja technicznej obsługi budynku „Domu Kultury „KADR”, w szczególności:
• zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu zgodnie z wymogami prawa budowalnego, dokumentacją techniczną budynku i instrukcjami technicznymi dozorowanych urządzeń;
• utrzymanie w stanie gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych (w tym: c.o., c.w.u., c.t., instalacji wentylacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, systemu p. poż., itp.);
• sporządzanie i prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej budynku, w tym ewidencji usterek i awarii;
• rozwiązywanie problemów technicznych związanych ze sprawnością działania podległych urządzeń i systemów;
• codzienny obchód całego budynku pod kątem monitorowania pracy podległych systemów i urządzeń oraz uszkodzeń, usterek, nieszczelności, awarii, czystości w budynku itp. oraz przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników budynku o uszkodzeniach i awariach w celu ich weryfikacji, usuwania i likwidacji skutków, sporządzanie codziennych raportów o stanie budynku;
• wykonywanie konserwacji, napraw oraz innych czynności gospodarczych dotyczących budynku (w tym: prac ogólnobudowlanych, drobnych prac malarskich, montażowych, hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych itp.);
• nadzór nad prawidłowym dostarczaniem mediów i świadczeniem usług serwisowych przez firmy zewnętrzne, spisywanie danych z liczników;
• utrzymanie w czystości dozorowanych pomieszczeń technicznych oraz dachu budynku;
• określanie potrzeb zakupowych na materiały i usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu wraz z ich specyfikacją techniczną.

Kompetencje i wymagania:
• wykształcenie techniczne – mile widziane średnie (np. technik elektryk, technik hydraulik, technik urządzeń chłodniczych);
• posiadanie wiedzy i doświadczenia (minimum 3 lata) w zakresie eksploatacji i technicznego utrzymania obiektów budowlanych: praktyczna znajomość obsługi instalacji budynkowych;
• umiejętność czytania dokumentacji technicznej (analizy dokumentacji powykonawczej: schematów, rysunków technicznych i instrukcji);
• umiejętność wykonywania prac naprawczo – remontowych (w tym: malarskich, stolarskich, hydraulicznych) – tzw. „złotej rączki”;
• uprawnienia elektroenergetyczne SEP – minimum w zakresie eksploatacji;
• znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office;
• zdolność do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
• bardzo dobra organizacja pracy, uczciwość, terminowość, zaangażowanie i inicjatywa
w działaniu, komunikatywność, wysoka kultura osobista;
• Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:
• stabilną pracę w nowej siedzibie Domu Kultury „KADR”,
• stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
• zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin od dnia 01.06.2021 – możliwa praca zmianowa;
• świadczenia socjalne, zniżki dla pracowników i ich rodzin na zajęcia edukacyjno-artystyczne.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 25 maja 2021 na adres rekrutacjaDA@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).

Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Kultury „KADR”
w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. W. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa, w celu
i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na aplikowane przeze mnie Stanowisko ds. obsługi technicznej budynku.
Data podpis ……………………………..

Do pobrania: Klauzula informacyjna

Obraz vishnu vijayan z Pixabay
Obraz vishnu vijayanPixabay