Rekrutacja: Kierownik/Kierowniczka Działu Administracyjnego

Dom Kultury Kadr poszukuje Kierownika/Kierowniczki Działu Administracyjnego.

Do zadań przyszłego Kierownika/Kierowniczki należeć będzie kompleksowa obsługa administracyjno-techniczna budynku Domu Kultury Kadr, zlokalizowanego przy ul. Gintrowskiego 32 w Warszawie, nowoczesnego gmachu o powierzchni 7000 m2, posiadającego: 15 pracowni edukacyjnych, salę widowiskową dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnię, 2 tzw. domy sąsiedzkie, salę kameralną i wiele innych.
W zakresie obowiązków Kandydata/Kandydatki będzie nie tylko sprawowanie bieżącego nadzoru nad eksploatacją budynku, ale także planowanie i inwestycje, obsługa komercyjnych najmów sal itp.

Do zadań Kierownika/Kierowniczki należeć będzie m. in.:
Koordynacja całokształtu zadań administracyjno-technicznych Domu Kultury Kadr.
1. Kierowanie Działem składającym się z pracowników administracyjnych (kadry, archiwum, sekretariat) oraz technicznych (akustyka, oświetlenie, obsługa szatni, IT itd.).
2. Nadzór i kontrola nad stanem technicznym obiektu i sprzętów będących w posiadaniu lub zarządzaniu Kadru, oraz dbałość o ich estetykę, czystość, zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, czuwanie nad gwarancjami i konserwacją poszczególnych urządzeń i systemów.
3. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z administracją majątku Kadru wraz z odpowiedzialnością materialną:
– w uzgodnieniu z Dyrektorem przygotowanie umów z dostawcami usług (media, ochrona, sprzątanie, firma obsługująca kawiarnię itp.),
– przygotowywanie umów wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i przestrzeni, ogłaszanie przetargów itp.,
– zarządzanie parkingiem podziemnym,
– dbanie o aktualną wiedzę w zakresie procedur przetargowych i remontowych,
– dbanie o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i pozaeuropejskich na remonty i rewitalizację budynku,
– dbanie o terminowe wpłaty należności i zgodne z umową wykorzystanie wynajmowanych przestrzeni,
– dążenie do poszukiwania nowych i doskonalenia dotychczasowych form pracy,
– odpowiedzialność za terminowe dokonywanie opłat związanych z eksploatacją budynku (sprawdzanie i zatwierdzanie merytoryczne rachunków),
– zapewnianie przestrzegania warunków BHP,
– na podstawie uprawnień i własnego zakresu obowiązków, opracowywanie zakresu czynności dla podległych pracowników,
– odpowiedzialność za zaopatrzenie w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania,
planowanie i nadzór nad remontami bieżącymi obiektu.
4. Współpraca z działami merytorycznymi w zakresie administracyjnym i technicznym.
5. Monitorowanie kalendarza zajętości sal i pomieszczeń.
6. Odpowiedzialność za dyscyplinę i efekty pracy podległych pracowników.
7. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Kadru.

Kompetencje i wymagania:
1. Doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika/kierowniczki administracyjnego/nej minimum 5 letnie,
2. Preferowane kierunki studiów i wykształcenia: administracja, zarządzanie, studia techniczne,
3. Znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, w mowie i piśmie,
4. Bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,
5. Umiejętność zarządzania zespołem,
6. Umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji,
7. Dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
1. Stabilną pracę w kreatywnym zespole,
2. Stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
4. Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 19 marca 2018 r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 922).