Klauzula informacyjna

Rekrutacja do zespołu projektów społeczno-kulturalnych

Praca na czas zastępstwa w Miejscu Aktywności Lokalnej

Dom Kultury ?KADR? poszukuje pracownika merytorycznego do zespołu projektów społeczno-kulturalnych na czas zastępstwa w terminie 1.08-31.10.2019r. Jest to jeden z czterech zespołów wchodzących w skład Działu Programowego. Zgodnie z naszą strategią przykładamy szczególną wagę do inicjowania i wspierania lokalnych więzi, budowania tożsamości lokalnej i odpowiedzialności za swoje otoczenie. Zadanie te są realizowane poprzez szereg projektów animacyjnych i edukacyjnych (lokalnych i zagranicznych), ale także w ramach funkcjonowania Miejsc Aktywności Lokalnej (dedykowane dorosłym i dla młodzieży).

Zadania Pracownika:
a) współtworzenie programu działań w MAL,
b) przygotowywanie kalendarza spotkań i wydarzeń
c) współkoordynowanie wydarzeń odbywających się w Przestrzeni Sąsiedzkiej,
d) kontaktowanie się z mieszkańcami i grupami działającymi w Przestrzeni Sąsiedzkiej,
e) pośrednictwo i współpraca z organizacjami pozarządowymi,
f) tworzenie informacji, zdjęć i materiałów i udostępnianie ich w Internecie,
g) jako członek działu programowego koordynowanie wydarzeń odbywających się w siedzibie DK Kadr,
h) współpraca z pozostałymi zespołami oraz Działem Administracyjno-Technicznym,
i) wsparcie przy realizacji projektów (40-lecie Domu Kultury, Erasmus+).

Kompetencje i wymagania:
a) otwartość na ludzi, wrażliwość społeczna,
b) chęć działania społecznego z różnymi grupami wiekowymi,
c) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, w mowie i piśmie,
d) bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,
e) umiejętność pracy zespołowej,
f) umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji,
g) dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
a) pracę w kreatywnym zespole, w nowej siedzibie DK Kadr,
b) umowę o pracę zawartą na czas zastępstwa,
c) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
d) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
e) możliwość wykazania się inicjatywą, kreatywnością i umiejętnościami organizacyjnymi oraz udział w ciekawych i nietypowych projektach.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 26.07.2019r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).

Szczegółowych informacji udziela: Kornelia Ciołek ? k.ciolek@dkkadr.waw.pl

Do pobrania: Klauzula informacyjna