Rekrutacja: na stanowisko ds. technicznej obsługi budynku

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje Pracownika ds. obsługi technicznej budynku Domu Kultury „KADR” zlokalizowany jest przy ul. W. Rzymowskiego 32 w Warszawie,
w nowoczesnym gmachu o powierzchni 7000 m2. Jest jednym z większych domów kultury w Warszawie. Mieści w sobie: 15 pracowni edukacyjnych, salę widowiskową dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnię, 2 tzw. domy sąsiedzkie, salę kameralną i wiele innych.

Do zadań Pracownika ds. obsługi technicznej budynku należeć będzie m. in.:
•Kompleksowa realizacja technicznej obsługi budynku Domu Kultury „KADR”, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i utrzymania obiektu zgodnie z wymogami przepisów prawa budowlanego, dokumentacją techniczną, wytycznymi instrukcji technicznych systemów, urządzeń i wyposażenia budynku oraz gwarancji, utrzymanie w stałej gotowości eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
•Dozorowanie pracy powierzonych urządzeń i instalacji (w tym: c.o., c.w.u, c.t., instalacji elektrycznej, instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, dźwigów, systemu p.poż. itp.), zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości i podejmowanie niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;
•Codzienny monitoring obiektu pod kątem uszkodzeń, usterek, nieszczelności, awarii itp. (codzienny obchód budynku);
•Sporządzanie raportów z inspekcji oraz raportów serwisowych z prac serwisowych
i dodatkowych;
•Nadzorowanie zewnętrznych podwykonawców w zakresie usług serwisowych, prac naprawczych, konserwacyjnych i modernizacyjnych obiektu oraz kontrola jakości świadczonych usług;
•Konserwacje, naprawy, przeglądy instalacji i urządzeń infrastruktury technicznej
i inne czynności gospodarcze dotyczące budynku (w tym realizacja drobnych napraw hydraulicznych, stolarskich, elektrycznych, wymiana żarówek, itd;);
•Nadzorowanie zużycia energii cieplnej, elektrycznej, wody i gazu;
•Współprowadzenie dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej budynku, urządzeń
i systemów oraz współprowadzenie ewidencji usterek i awarii;
•W sytuacjach nagłych wzywanie uprawnionych służb celem wyeliminowania zagrożenia;
•Zgłaszanie pisemnych zapotrzebowani na zakup części i innych elementów do wykonywania powierzonych czynności;
•Wsparcie operacyjne Kierownika Działu Administracyjnego.

Od Kandydatów oczekujemy:
•Wykształcenie techniczne, mile widziane średnie (preferowany profil – elektryczny, sanitarny);
•Posiadanie wiedzy i doświadczenia (minimum 3 lata) w zakresie eksploatacji
i utrzymania obiektów budowlanych: praktyczna znajomość obsługi instalacji budynkowych tj. instalacje elektryczne, klimatyzacja, wentylacja, inst. ppoż., wod.-kan. c.o. itd., znajomość przepisów BHP i P.Poż.;
•Umiejętność pracy z dokumentacją techniczną – czytania schematów elektrycznych, rysunku technicznego i dokumentacji technicznej;
•Umiejętność wykonywania prac naprawczo – remontowych (w tym: malarskich, stolarskich, hydraulicznych) – tzw. „złotej rączki”;
•Znajomość obsługi komputera oraz pakietu MS Office, poczty elektronicznej,
•Uprawnienia elektroenergetyczne SEP – minimum w zakresie eksploatacji, inne mile widziane (podniosą wartość oferty);
•Zdolność do wykonywania pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
•Bardzo dobra organizacja czasu i pracy, sumienność, terminowość, zaangażowanie
i inicjatywa w działaniu, komunikatywność.

Oferujemy:
1.Stabilną pracę w nowej siedzibie Domu Kultury „KADR”;
2.Umowę o pracę zawartą na czas zastępstwa, z perspektywą stałego zatrudnienia;
3.Zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin – praca zmianowa;
4.Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
5.Możliwość wykazania się inicjatywą i umiejętnościami technicznymi.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV do dnia 28.09.2019 na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Szczegółowych informacji udziela: Wioletta Grzyb – w.grzyb@dkkadr.waw.pl

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na Stanowisko ds. obsługi technicznej budynku prowadzonej przez Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. W. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa,
Data podpis ……………………………..

Do pobrania: Klauzula informacyjna