Regulaminy, oświadczenia, instrukcje

Szanowni Państwo,

w poniższych odnośnikach znajdziecie dokumenty, z którymi zapoznanie się jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez DK KADR.
Prosimy o ich pobranie oraz – jeśli to wymagane – wydrukowanie i podpisanie odpowiednich oświadczeń.

SEZON 2021/2022


Zarządzenie dyrektora ws. organizacji w DK KADR sezonu zajęciowego 2021/2022

załącznik 1 do Regulaminu zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i Retro Akademii w DK Kadr do zarządzenia dyrektora ws. organizacji w DK KADR

załącznik 2 tabela opłat za zajęcia indywidualne i grupowe w DK Kadr do zarządzenia dyrektora ws. organizacji w DK KADR

załącznik 3 do Regulaminu warsztatów artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w DK Kadr do zarządzenia dyrektora ws. organizacji w DK KADR

Zarządzenie nr 28/2021 dyrektora Domu Kultury “KADR” w sprawie zmiany wysokości odpłatności za zajęcia grupowe i indywidualne w sezonie 2021/2022

załącznik 1 do zarządzenia nr 28/2021

Regulamin warsztatów artystycznych, edukacyjnych i ruchowych

Regulamin przyjmowania faktur w formie elektronicznej przez Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Załącznik do regulaminu przyjmowania faktur elektronicznych – wzór wnioskuProcedura bezpieczeństwa dla użytkowników DK KADR (pdf)

Oświadczenie o stanie zdrowia (pdf)

Oświadczenie o stanie zdrowia (word)

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem Dyrektora DK KADR (word)

Regulamin parkingu DK KADR