Regulaminy, oświadczenia, instrukcje

Szanowni Państwo,

w poniższych odnośnikach znajdziecie dokumenty, z którymi zapoznanie się jest warunkiem uczestnictwa w zajęciach, warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez DK KADR.
Prosimy o ich pobranie oraz – jeśli to wymagane – wydrukowanie i podpisanie odpowiednich oświadczeń.

SEZON 2022/2023

Regulamin zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych, ruchowych i RA w DK Kadr w sezonie 2022/2023

załącznik nr 5 do w/w Regulaminu – formularz rezygnacji z zajęć

Regulamin przyjmowania faktur w formie elektronicznej przez Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Załącznik do regulaminu przyjmowania faktur elektronicznych – wzór wniosku

Wniosek o akceptację faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznejRegulamin parkingu DK KADR