Regulaminy, oświadczenia, instrukcje

Szanowni Państwo,

w poniższych odnośnikach znajdziecie dokumenty, z którymi zapoznanie się jest warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DK KADR w czasie trwania stanu epidemii.
Prosimy o ich pobranie oraz – jeśli to wymagane – wydrukowanie i podpisanie odpowiednich oświadczeń.

Regulamin imprez w DK KADR

Regulamin LATO 2020 (pdf)

Instrukcja funkcjonowania i świadczenia usług (pdf)

Procedura bezpieczeństwa dla użytkowników DK KADR (pdf)

Oświadczenie o stanie zdrowia (pdf)

Oświadczenie o stanie zdrowia (word)

Procedura bezpieczeństwa dla Pracowników DK KADR (pdf)

Oświadczenie o zapoznaniu się z zarządzeniem Dyrektora DK KADR (word)