Rada za kasze ? konsultacje na temat wystąpień publicznych

Przychodzi osoba.
Pytam, nad czym chce popracować, jakim tematem z dziedziny wystąpień publicznych chce się zająć.
Osoba precyzuje, jakie ma wyzwanie.
Wtedy ja tę osobę wspieram.

Na konsultacje zaprasza Adam Rogala (http://adamrogala.pl/).
Zapisy przyjmowane są pod adresem: rogala@mediatrening.pl
Obowiązuje kolejność zapisów.

Jak działa ZA KASZE?
W pierwotnych społecznościach powszechnie stosowano system wymiany, w którym ludzie przekazują sobie dobra lub wyświadczają przysługi nie oczekując natychmiastowej zapłaty. Dobrowolna i nieprzerwana cyrkulacja darów w kręgu członków lokalnej wspólnoty budowała więzy społeczne i w sposób nieformalny określała wzajemne zobowiązania. Kultura daru była pierwszym modelem wymiany, poprzedzającym gospodarkę opartą na zasadzie ?coś za coś? (barter) i pieniądzu towarowym. Jeśli masz umiejętność, którą chcesz się podzielić ? daj znać! Jeśli jeszcze nie ? herbata, kawa czy tytułowa kasza przyniesiona do Akumulatora dla społeczności sąsiedzkiej wystarczy!