Przegląd Małych Form Teatralnych

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się przegląd Małych Form Teatralnych – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz placówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

Konkursy odbędą się w trybie stacjonarnym** w siedzibie DK Kadr, a gala prezentująca wszystkich laureatów 1-szych miejsc odbędzie się 1 czerwca 2022 roku, w Dzień Dziecka w siedzibie SDK.

Tegoroczna odsłona Festiwalu będzie skupiona na poszukiwaniu mokotowskich talentów. Wykorzystując cyfrowe media, będzie można zaprezentować swoje umiejętności i przekazać je członkom jury.

**Uwaga: Przesłuchania i prezentacje będą odbywały się w siedzibach instytucji, z zaznaczeniem, że w zależności od obowiązujących obostrzeń epidemicznych organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany trybu przeprowadzenia konkursu w tryb online.

Regulamin:
I. Organizator konkursu:

Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Rzymowskiego 32,
02-697 Warszawa

II. Odbiorcy:
Uczniowie wszystkich typów szkół w podziale na grupy wiekowe:
klasy szkoły podstawowej 1-3 -grupa I,
klasy szkoły podstawowej 4-8 – grupa II,
klasy szkoły ponadpodstawowej -grupa III

III. Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 28 marca 2022r. Pobierz kartę zgłoszenia. Karta zgłoszenia jest również do pobrania na naszej stronie www.dkkadr.waw.pl w zakładce konkursy.

IV. Zasady:
– Przegląd obejmuje wszelkie dokonania młodych twórców w dziedzinie teatru.
– Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego.
– Czas prezentacji: maksymalnie do 30 min.
– Czas montażu scenografii: maksymalnie 10 min.
– Wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
– Organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 9 m x głęb. 8m.

V. Przebieg:
Zgłoszenie do przeglądu następuje po wypełnieniu i odesłaniu karty zgłoszenia. Prezentacje zespołów zostaną ogłoszone w najszybszym możliwym terminie i każdy zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej. Realizację przesłuchań w siedzibie przewidujemy w terminie 11 kwietnia 2022 r. W przypadku dużej ilości zgłoszeń Organizator może przesunąć przesłuchania na późniejszy termin.


Oceną prezentacji zajmie się powołane Jury w składzie: Zbigniew Darda, André de la Cruz, Iwona Mirosław-Dolecka, Sebastian Słomiński, Michał Jóźwiak.

VI. Koordynatorzy Festiwalu Małych Form Teatralnych:
Dział Edukacji Kulturalnej
Tel: 22 843 88 81 wew. 205
e-mail: edukacja@dkkadr.waw.pl
Kierownik Działu Edukacji – Michał Jóźwiak
e-mail: m.jozwiak@dkkadr.waw.pl

Uwaga:
W sytuacji zmiany obostrzeń epidemicznych, przesłuchania i prezentacje będą mogły odbyć się w online.
Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem regulaminu konkursu.

Słownik/Informacja:
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest – szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna – mająca swoją siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
• W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.

Placówka Oświatowa – są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów).

Plik do pobrania:
1. Karta zgłoszenia

FB: https://www.facebook.com/mamtofestiwal

Szczegóły dot. festiwalu Mam to!: https://sdk.waw.pl/konkursy-i-festiwale/mam-to-festiwal-mlodzi-artysci-mokotowa