Festiwal MAM to!

sala: Broadway
wstęp wolny

Festiwal MAM to! ? w ramach, którego odbywa się przegląd Małych Form Teatralnych ? jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa ze wszystkich typów szkół i przedszkoli oraz palcówek oświatowych* na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.

Dzięki Festiwalowi MAM to!:
? młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
? opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
? rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
? instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
? wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.
? Mokotowskie instytucje kultury promując mokotowskie szkoły i przedszkola działają na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w dzielnicy.

Organizator konkursu:
Dom Kultury ?Kadr? w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa

Odbiorcy:
Uczniowie wszystkich typów szkół w podziale na grupy wiekowe: grupa I ? szkoły podstawowe 1-4, grupa II – szkoły podstawowe 5-8, grupa III ? szkoły ponadpodstawowe

Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 28 lutego 2020 r. (piątek)pobierz kartę zgłoszenia

Podpisaną kartę zgłoszenia przez opiekuna artystycznego należy wysłać na adres: konkurs@dkkadr.waw.pl

Zasady:
? Przegląd obejmuje wszelkie dokonania młodych twórców w dziedzinie teatru.
? Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego.
? Czas prezentacji: maksymalnie 30 min.
? Czas montażu scenografii: maksymalnie 10 min.
? Wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
? Organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 9 m x głęb. 8m.

Przebieg:
Prezentacje zespołów:
szkoły podstawowe: 9 marca 2020 r., godz. 9.30;
szkoły ponadpodstawowe: 10 marca 2020 r., godz. 9.30.

Koordynator Festiwalu Małych Form Teatralnych:
Aleksandra Wiegandt-Chylińska
tel: 22 843 88 81 wew. 205
e-mail: a.chylinska@dkkadr.waw.pl

Laureaci pierwszych miejsc mają możliwość wystąpienia w Koncercie Galowym, który odbędzie się 6 kwietnia 2020 roku o godz. 10.00 dla przedszkoli, o godz. 12.00 dla szkół w Służewskim Domu Kultury.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez uczestnika lub jego rodzica/opiekuna prawnego zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach:
a) Organizacji działań konkursowych;
b) Publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych

Słownik/Informacja:
? W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą jest ? szkoła publiczna, szkoła niepubliczna, szkoła prywatna, szkoła społeczna ? mająca swoja siedzibę na terenie dzielnicy Mokotów
? W rozumieniu niniejszego regulaminu szkołą nie są: instytucje kultury, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa, oraz szkoły artystyczne prywatne i publiczne.
*Placówka Oświatowa ? są to: Ognisko Pracy Pozaszkolnej oraz Ogród Jordanowski. (z wyłączeniem Młodzieżowego Domu Kultury, który jest jednym z organizatorów konkursu).

FB Festiwalu MAM to!: https://www.facebook.com/mamtofestiwal