Przegląd Małych Form Teatralnych

PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH

Festiwal MAM to! – w ramach, którego odbywa się przegląd Małych Form Teatralnych – jest wyjątkową szansą dla młodych artystów Mokotowa na pochwalenie się swoimi artystycznymi talentami, pasjami i kreatywnością na profesjonalnych scenach dzielnicowych domów kultury.
Dzięki Festiwalowi MAM to!:
① młodzi artyści przygotowywani przez nauczycieli, opiekunów szkolnych, czy rodziców mają okazję wystąpić na scenie i zostać (d)ocenionymi przez profesjonalnych jurorów,
② opiekunowie artystyczni i szkoły mogą zobaczyć jak wygląda edukacja artystyczna w innych mokotowskich szkołach czy przedszkolach, inspirować się do nowych, kreatywnych działań,
③ rodzice i rodziny będą pękać z dumy oglądając swoje dzieci występujące na prawdziwej scenie podczas finałów poszczególnych konkursów czy podczas gali finałowej Festiwalu,
④ instytucje oświaty i kultury mają szansę pogłębić współpracę na Mokotowie, wzajemnie inspirować się, by dzięki temu rozwijać wrażliwość i artystyczne działania dzieci i młodzieży,
⑤ wspólnie propagujemy wrażliwość i wiedzę o sztuce literackiej, wizualnej, teatralnej, muzycznej wśród młodego pokolenia.

Organizator konkursu:
Dom Kultury „Kadr” w Dzielnicy Mokotów m.st Warszawy ul. Gintrowskiego 32, 02-697 Warszawa

Odbiorcy:
Uczniowie wszystkich typów szkół w podziale na grupy wiekowe: grupa I – szkoły podstawowe, grupa II – szkoły ponadpodstawowe

Zgłoszenia:
Termin zgłoszenia: 28 lutego – Pobierz kartę zgłoszenia Mam to!
Podpisaną kartę zgłoszenia przez opiekuna artystycznego należy wysłać na adres: konkurs@dkkadr.waw.pl

Zasady:

– Przegląd obejmuje wszelkie dokonania młodych twórców w dziedzinie teatru.
– Jury oceniać będzie: dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa, wykorzystanie scenografii, muzyki i ruchu scenicznego.
– Czas prezentacji: maksymalnie 30 min.
– Czas montażu scenografii: maksymalnie 10 min.
– Wymienione ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane.
– Organizatorzy zapewniają zaciemnienie sali, oświetlenie, nagłośnienie, miejsce do prezentacji o wymiarach: szer. 9 m x głęb. 8m.

Przebieg:
Prezentacje zespołów:
szkoły podstawowe: 12 marca 2019 r., godz. 9.30;
szkoły ponadpodstawowe: 13 marca 2019 r., godz. 9.30.

Organizator ma prawo do zmiany prezentacji terminu w poszczególnych grupach wiekowych przy uprzednim poinformowaniu poszczególnych grup teatralnych.

Wymogiem organizacyjnym udziału w konkursie jest wydanie przez opiekuna artystycznego zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach:
a) organizacji działań konkursowych;
b) publikacji wyników konkursu na stronie internetowej organizatora, portalu Facebook oraz w publikacjach pokonkursowych.

Koordynator Festiwalu Małych Form Teatralnych:
Sylwia Mochól
Tel: 22 843 88 81 wew. 207
e-mail: s.mochol@dkkadr.waw.pl