Pracownicy

Zbigniew Darda
Dyrektor Domu Kultury Kadr
z.darda@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
Joanna Frączyk
Główna księgowa
finanse@dkkadr.waw.pl

Jolanta Mucha
Księgowa
j.mucha@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Łoskot
Pomoc księgowa

a.loskot@dkkadr.waw.pl

Joanna Keler
Recepcjonistka
recepcja@dkkadr.waw.pl

Justyna Gąsiorowska

Recepcjonistka

recepcja@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY
Kornelia Ciołek
Kierownik działu programowego, tel. 787 071 851
k.ciolek@dkkadr.waw.pl

Zespół komunikacji i promocji, tel. kom. 787 086 382
Adam Domagała
Specjalista ds. promocji
a.domagala@dkkadr.waw.pl

Katarzyna Widźgowska
Specjalistka ds. promocji
k.widzgowska@dkkadr.waw.pl

Agnieszka Kuźma
Specjalistka ds. PR
promocja@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Wiegandt-Chylińska
Specjalistka ds. marketingu, tel. kom. 787 086 398
a.chylinska@dkkadr.waw.pl marketing@dkkadr.waw.pl

Zespół repertuaru, tel. kom. 787 086 385
Łukasz Kruhlik
Specjalista ds. programowych
l.kruhlik@dkkadr.waw.pl

Arkadiusz Hapka
Specjalista ds. programowych
a.hapka@dkkadr.waw.pl


Zespół projektów społeczno-kulturalnych, tel. kom. 787 086 401
Daniel Szatkowski
Specjalista ds. przestrzeni młodzieżowej, współpraca z harcerzami, organizacjami pozarządowymi, formalnymi i nieformalnymi grupami młodzieżowymi
d.szatkowski@dkkadr.waw.pl

Maria Kuczyńska
Specjalistka ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekunka Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami
m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

Mariusz Grabarski
Specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekun Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami
m.grabarski@dkkadr.waw.pl


Zespół edukacji kulturalnej, tel. kom. 787 086 392

Katarzyna Cieślak
Specjalistka ds. edukacji kulturalnej
k.cieslak@dkkadr.waw.pl

Sylwia Mochól
Specjalistka ds. edukacji kulturalnej
s.mochol@dkkadr.waw.pl

INSTRUKTORZY
Anna Sobol
Instruktorka plastyki

Marek Żurawski
Instruktor muzyki

Magdalena Kott
Instruktorka muzyki

Ewa Skalska
Lektor języka niemieckiego

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Wioletta Grzyb
Kierownik działu administracyjnego
w.grzyb@dkkadr.waw.pl

Izabella Runowska
Główna specjalistka
wspolpraca@dkkadr.waw.pl

Janusz Kaczmarczyk
Specjalista – Koordynator Zespołu obsługi technicznej działalności programowej
j.kaczmarczyk@dkkadr.waw.pl

Beata Gromysz – Specjalista – koordynator Zespołu obsługi technicznej budynku
b.gromysz@dkkadr.waw.pl

Piotr Adamczyk
Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
administrator@dkkadr.waw.pl
p.adamczyk@dkkadr.waw.pl

Wioletta Adamczyk
Specjalistka – koordynator ds. obsługi IT
w.adamczyk@dkkadr.waw.pl

Michał Fedec
Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia

Robert Romanowski
Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia

Jarosław Birek
Pracownik ds. obsługi technicznej budynku

Andrzej Kwiatkowski
Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej

Zbigniew Tutak
Pracownik ds. obsługi technicznej budynku

Tomasz Kowalski
Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej i logistyki

Mirosław Fronczyk

Specjalista ds. obsługi technicznej budynku