Pracownicy

Zbigniew Darda
Dyrektor Domu Kultury Kadr
z.darda@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
Alicja Cirmirakis
Główna księgowa
finanse@dkkadr.waw.pl

Konrad Machrowicz
Księgowy
k.machrowicz@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Łoskot
Pomoc księgowa

a.loskot@dkkadr.waw.pl

Julita Lipińska
Recepcjonistka
recepcja@dkkadr.waw.pl

Justyna Gąsiorowska

Recepcjonistka

recepcja@dkkadr.waw.pl

DZIAŁ PROGRAMOWY
Kornelia Ciołek
Kierownik działu programowego, tel. 787 071 851
k.ciolek@dkkadr.waw.pl

Zespół komunikacji i promocji, tel. kom. 787 086 382
Adam Domagała
Specjalista ds. promocji
a.domagala@dkkadr.waw.pl

Katarzyna Widźgowska
Specjalistka ds. promocji
k.widzgowska@dkkadr.waw.pl

Agnieszka Kuźma
Specjalistka ds. PR
promocja@dkkadr.waw.pl

Aleksandra Wiegandt-Chylińska
Specjalistka ds. marketingu, tel. kom. 787 086 398
a.chylinska@dkkadr.waw.pl marketing@dkkadr.waw.pl

Zespół repertuaru, tel. kom. 787 086 385
Łukasz Kruhlik
Specjalista ds. programowych
l.kruhlik@dkkadr.waw.pl

Arkadiusz Hapka
Specjalista ds. programowych
a.hapka@dkkadr.waw.pl


Zespół projektów społeczno-kulturalnych, tel. kom. 787 086 401
Daniel Szatkowski
Specjalista ds. przestrzeni młodzieżowej, współpraca z harcerzami, organizacjami pozarządowymi, formalnymi i nieformalnymi grupami młodzieżowymi
d.szatkowski@dkkadr.waw.pl

Maria Kuczyńska
Specjalistka ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekunka Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami
m.kuczynska@dkkadr.waw.pl

Mariusz Grabarski
Specjalista ds. projektów społeczno-kulturalnych, opiekun Akumulatora, współpraca z organizacjami pozarządowymi, grupami formalnymi i nieformalnymi, mieszkańcami
m.grabarski@dkkadr.waw.pl


Zespół edukacji kulturalnej, tel. kom. 787 086 392

Katarzyna Cieślak
Specjalistka ds. edukacji kulturalnej
k.cieslak@dkkadr.waw.pl

Sylwia Mochól
Specjalistka ds. edukacji kulturalnej
s.mochol@dkkadr.waw.pl

INSTRUKTORZY
Anna Sobol
Instruktorka plastyki

Marek Żurawski
Instruktor muzyki

Magdalena Kott
Instruktorka muzyki

Ewa Skalska
Lektor języka niemieckiego

DZIAŁ ADMINISTRACYJNY
Wioletta Grzyb
Kierownik działu administracyjnego
w.grzyb@dkkadr.waw.pl

Izabella Runowska
Główna specjalistka
wspolpraca@dkkadr.waw.pl

Andrzej Kwiatkowski
Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej

Tomasz Kowalski
Pracownik ds. obsługi technicznej działalności programowej i logistyki

Mirosław Fronczyk

Specjalista ds. obsługi technicznej budynku

Jarosław Birek
Pracownik ds. obsługi technicznej budynku

Piotr Adamczyk
Administrator Systemów Informatycznych (ASI)
administrator@dkkadr.waw.pl
p.adamczyk@dkkadr.waw.pl

Wioletta Adamczyk
Specjalistka – koordynator ds. obsługi IT
w.adamczyk@dkkadr.waw.pl

ZESPÓŁ SCENY

Janusz Kaczmarczyk
Specjalista – Koordynator Zespołu obsługi technicznej działalności programowej
j.kaczmarczyk@dkkadr.waw.pl

Michał Fedec
Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia

Robert Romanowski
Specjalista ds. realizacji dźwięku i oświetlenia