Zapisz się i zapłać

Pracownia muzyczna Piano-Forte

poniedziałek
godz. 13.00–20.00
środa
godz. 13.00–17.00
piątek
godz. 13.00–20.00
instruktorka: Magdalena Kott
opłata: 40 zł/30 min, 55 zł/45 min
sala: Nieściszalni, 209, II piętro

PIERWSZEŃSTWO W PRZYJĘCIU DO PRACOWNI PIANO- FORTE MAJĄ UCZESTNICY, KTÓRZY KONTYNUUJĄ NAUKĘ.

Na zajęciach uczestnicy poznają brzmienie instrumentu, barwy poszczególnych rejestrów, nazwy dźwięków, notację muzyczną, dynamikę, agogikę, artykulację, wykonują ćwiczenia metro-rytmiczne.
Celem wieloletniej nauki gry na pianinie jest opanowanie i doskonalenie techniki gry na instrumencie, biegłe czytanie nut, umuzykalnienie, rozwój zdolności słuchowych, rytmicznych, kształcenie wrażliwości na sztukę. Podczas zajęć grający mają szansę poznać literaturę muzyczną, różne jej formy, style i gatunki, jak również zaznajomić się z wybranymi zagadnieniami z teorii muzyki i harmonii. Mają też możliwość wspólnego muzykowania, grając w duetach czy też zespołach. Wiele radości dają uczestnikom wspólne koncerty i prezentacje, które motywują do dalszej pracy i budują pozytywną samoocenę.

Zapisy na zajęcia po wcześniejszym kontakcie z instruktorem P. Magdaleną Kott pod nr tel.: 608 331 137.