Zapisz sięi zapłać

Pracownia muzyczna Piano-Forte

poniedziałek
godz. 13.00-20.00
środa
godz. 13.00-20.00
piątek
godz. 13.00-20.00

instruktorka: Magdalena Kott
Sala: Nieściszalni, 209, II piętro
opłata: 40 zł/30 min, 55 zł/45 min

Na zajęciach uczestnicy poznają brzmienie instrumentu, barwy poszczególnych rejestrów, nazwy dźwięków, notację muzyczną, dynamikę, agogikę, artykulację, wykonują ćwiczenia metro-rytmiczne.
Celem wieloletniej nauki gry na pianinie jest opanowanie i doskonalenie techniki gry na instrumencie, biegłe czytanie nut, umuzykalnienie, rozwój zdolności słuchowych, rytmicznych, kształcenie wrażliwości na sztukę. Podczas zajęć grający mają szansę poznać literaturę muzyczną, różne jej formy, style i gatunki, jak również zaznajomić się z wybranymi zagadnieniami z teorii muzyki i harmonii. Mają też możliwość wspólnego muzykowania, grając w duetach czy też zespołach. Wiele radości dają uczestnikom wspólne koncerty i prezentacje, które motywują do dalszej pracy i budują pozytywną samoocenę.