Polski avant-folk: tropy tradycji w awangardzie

wstęp wolny

Jakie zbiory znaczeń generują pojęcia tradycji i awangardy, szczególnie odnośnie muzyki?
W jakich momentach, dlaczego i po co stykają się?
W zachodnim świecie funkcjonuje termin avant-folk ? jaka jest zasadność takiej kategorii?
W debacie eksperckiej towarzyszącej festiwalowi NÓW wezmą udział m.in. dr Weronika Grozdew-Kołacińska (muzykolog i śpiewaczka, prowadzenie), Antoni Beksiak (muzykolog, muzyk, publicysta i kurator), Raphael Rogiński (muzyk).

Tematy wystąpień:

“Polski avant-folk i tropy tradycji w awangardzie” / debata: Antoni Beksiak (prowadzenie)
Filip Lech “Sami sobie cudzy – w poszukiwaniu skrawków tożsamości”,
dr Weronika Grozdew-Kołacińska “Biały głos – tożsamości i dzwiękopejzaże”
dr Piotr Podlipniak “Dlaczego lubimy melodie, które już raz słyszeliśmy?”
Raphael Rogiński “Prześwity w Muzycznej Tradycji”

NÓW Festiwal będzie wydarzeniem nawiązującym do 40-letniej historii sceny avant-folkowej w Polsce. Mamy nadzieję, że zapoczątkuje to szerszą refleksję nad tym aspektem kultury muzycznej Polski końca XX i pocz. XXI w. W opinii słuchaczy i krytyków zwłaszcza zachodniej Europy (o czym mało się u nas wie) jest to, obok polskiego jazzu i muzyki klasycznej, wartościowa część naszej muzyki współczesnej, wyrażająca w nowoczesny i oryginalny sposób “słowiańskiego ducha”.
Wydarzeniu będzie towarzyszyć promocja antologii płytowej ?Źwierściadło?, zawierająca najciekawsze dokonania artystów avant-folkowych ostatnich kilku lat (wyd. In Crudo / Requiem Records).

Na Festiwalu NÓW będzie miała swoją premierę antologia avantfolkowa CD “Żwierściadło / Slavic Mirror”, wydana przez In Crudo/Requiem Records

Organizator: Fundacja “Za-kresy”
Współorganizator: Dom Kultury “KADR”
Wkrótce więcej szczegółów: bilety, zbiórka publiczna etc.
Festiwal realizowany dzięki wsparciu Narodowego Centrum Kultury.