Planeta DK

Planeta DK to przestrzeń artystycznego rozwoju, odkrywania świata poprzez sztukę i nieszablonowego zetknięcia z edukacją kulturalną.

To cykl warsztatów dla dzieci z klas I ? III z okolicznych szkół podstawowych, których celem jest poszerzanie kompetencji społecznych i kulturowych młodych odbiorców.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z szeroko pojętą kulturą, nie tylko opartą na wąskim i standardowym rozumieniu edukacji artystycznej, ale związaną z definicją poszerzonego pola kultury.

W Domu Kultury ?KADR? jesteśmy świadomi, że ?kulturze coraz częściej przyświecają nie-kulturowe cele, przy czym ona sama staje się jedynie narzędziem do ich osiągnięcia.? (za: Poszerzenie pola kultury Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku, Gdańsk 2012).

W związku z powyższym, odbywające się warsztaty (plastyczne, taneczne, teatralne i etnograficzne) służą indywidualnemu rozwojowi ucznia, ale też uczą bycia w grupie (aktywność na rzecz wspólnoty czy równieśników). Uczestnicy zajęć mają szansę zarówno na zabawę, jak i twórczą pracę. Zaproponowane działania są okazją do rozwoju kreatywności i ekspresywności dzieci.

W roku szkolnym 2018/2019 odwiedzają nas uczniowie klas I ze Szkoły Podstawowej nr 191 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego i uczniowie klas II ze Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada.