Planeta DK – aktywacja

Planeta DK to przestrzeń, w której chęć poznawania, pasja, umiejętności artystyczne, zostały połączone z wiedzą i doświadczeniem charyzmatycznych pedagogów. Artystyczne interakcje to cykl rocznych warsztatów muzycznych, plastycznych oraz tanecznych, realizowanych w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej.

Cele projektu:

– rozszerzanie kompetencji z zakresu ekspresji przez sztukę,

– nabycie umiejętności świadomego odbierania różnych form artystycznych,

– nabycie umiejętności podejmowania samodzielnych praktyk artystycznych, uwzględniających różne środki artystycznego wyrazu,

– sieciowanie instytucji, organizacji zajmujących się edukacją kulturalną, ciekawymi formami działalności artystycznej.

Do projektu zaproszono dzieci ze Szkoły Podstawowe nr 191 im. I. Kraszewskiego w Warszawie, mieszczącej się przy ul. Bokserskiej 30. W działaniach artystycznych uczestniczyły dwie klasy trzecie: klasa III a prowadzona przez panią Hannę Brózdę, klasa III b prowadzona przez panią Małgorzatę Woźniak oraz klasy Ia, Ib, Ic.

Całość składała się z pięciu segmentów warsztatowych:

– Planeta plastyki – cykl warsztatów plastycznych – uczeń wypowiada się w wybranych technikach plastycznych na płaszczyźnie i w przestrzeni, posługuje się takimi środkami wyrazu jak: kształt, barwa, faktura, rozpoznaje wybrane dziedziny sztuki: architekturę, malarstwo, rzeźbę, grafikę, formułuje opinie na ich temat.

– Planeta muzyki – cykl warsztatów muzycznych – uczeń gra na instrumentach muzycznych, śpiewa piosenki z repertuaru dziecięcego, jak również związane z miejskim folklorem warszawskim.

– Planeta tańca – cykl warsztatów taneczno-rytmicznych – uczeń tańczy podstawowe kroki i figury krakowiaka, polki wykonuje wybrane tańce regionu Mazowsza, realizuje gestem oraz ruchem proste rytmy oraz wzory rytmiczne.

– Planeta teatru – cykl warsztatów teatralnych przeprowadzonych w formie zabawy. Proste zadania dykcyjne, scenki aktorskie, teatr pantomimy, poznanie technik operowania głosem, ciałem, gestem, wspólne tworzenie bajek, warsztaty dramowe. Podczas warsztatów teatralnych powstały trzy bajki terapeutyczne pt.: Dwie skarpety, spisane przez instruktora na podstawie twórczych wypowiedzi dzieci z klasy I a, I bI c.

– Planeta mistrza – cykl warsztatów plastycznych w Galerii Kadr inspirowanych wystawami programowymi. Zadanie polega na użyciu techniki, wybraniu tematu pracy inspirowanego wystawą. Twórcze spotkanie z artystą, relacja mistrz–uczeń.

Finałowym efektem był wspólny pokaz oraz wystawa w ramach IV Spotkań ze Sztuką Osób Chorych i NiepełnosprawnychDomu Kultury Kadr. Tegoroczna edycja spotkań to przestrzeń prezentacji artystycznych uczestników projektu Planeta DK – aktywacja oraz zajęć Ośrodka Integracji Społecznej Stowarzyszenia Terapeutów przy ul. Białostockiej 9 oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej Warszawskiego Oddziału Terenowego Krajowego Towarzystwa Autyzmu przy ul. Orzyckiej 20.

Artystyczne warsztaty w ramach projektu prowadzili poprowadzili: Marek Żurawski, Anna Sobol, Bożena Wiśniewska, Magdalena Kot, Martyna Skiba, Zbigniew Darda, Iwona Mirosław-Dolecka.

Projekt dofinansowany przez Warszawski Program Edukacji Kulturalnej (I semestr).

Projekt zrealizowany ze środków własnych Domu Kultury Kadr (II semestr).