Piotr Zychora

Coach, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (matematyka), SGH (Public Relations) oraz Studiów Podyplomowych z Coachingu i Mentoringu, prowadzonych przez SWPS i Labolatorium Psychoedukacji.