Patrycja Sasin

Absolwentka Uczelni Warszawskiej imienia Marii Skłodowskiej-Curie na wydziale: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz Wszechnicy Polskiej – Wyższej Szkoły w Warszawie na kierunku: terapia pedagogiczna. Trener I stopnia zajęć Sensoplastyka® . Ukończyła również technikum fototechniczne.
Praca z dziećmi jest dla niej przyjemnością. Największą radość sprawia jej obserwowanie postępów i osiągnięć swoich podopiecznych. Do swojej pracy podchodzi z pasją, zaangażowaniem oraz kreatywnością. Potrafi tworzyć niezwykłe rzeczy przy pomocy prostych materiałów. W łatwy sposób nawiązuje kontakt z dziećmi, podziwia ich spontaniczność i entuzjazm, jej priorytetem jest poznanie dzieci, zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i stworzenie dogodnych warunków do wszechstronnego rozwoju oraz zabawy.
Czas wolny poświęca na podróże, które są okazją do odkrywania różnorodności świata. Jej pasją jest motoryzacja. W życiu osobistym kieruje się słowami Jana Pawła II: “Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.