Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć

Dom Kultury Kadr w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje instruktorów do prowadzenia zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w nowej siedzibie przy Rzymowskiego 32.

Edukacja kulturalna stanowi dla nas zarówno cel sam w sobie, jak i jest środkiem do celu: rozwijania pasji w zakresie działań artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych, wzmacniania postaw, nabywania nowych kompetencji, rozwijania wiedzy z zakresu szeroko rozumianej kultury. Chcemy pielęgnować rzemiosło, uczyć tradycyjnych technik artystycznych, zwracać uwagę na rozwój osobisty uczestników naszych zajęć, poszerzać ich wiedzę z zakresu wiedzy o szeroko rozumianej kulturze, ale równie ważna jest dla nas nowoczesność, możliwość wykorzystywania nowych technologii. Zależy nam na tym, aby każda z pracowni edukacyjnych była możliwie elastyczna w pełnionej przez nią funkcji ? tak, by na bieżąco dostosowywać ofertę programową do oczekiwań odbiorców.

Dom Kultury Kadr jest w trakcie modernizacji. Za moment przeprowadzimy się do nowego budynku. Zajęcia artystyczne, kulturalne i edukacyjne w sezonie 2017/2018 będą odbywać w nowocześnie zaprojektowanej i wyposażonej przestrzeni, w której dysponujemy pracowniami: edukacyjnymi, studiem nagraniowym, muzycznymi, majsternią/stolarnią, grafiki komputerowej, plastyczną dla dzieci, plastyczną dla dorosłych, ceramiczną, witrażu, taneczno-ruchową, tanecznymi, rytmiczną dla dzieci, a także salami: konferencyjną, widowiskową, kameralną, przestrzeniami aktywności lokalnej: jedną przeznaczoną dla wszystkich, a drugą dla młodzieży.

Chcemy tworzyć nowoczesną i dynamiczną instytucję edukacyjno-kulturalną, wykorzystywać innowacyjne narzędzia i metody działań, które będą dostosowane do współczesnych realiów i oczekiwań. Dlatego też poszerzamy ofertę artystyczną, kulturalną i edukacyjną o zajęcia, których odbiorcami będą zarówno mieszkańcy Mokotowa, jak i całej Warszawy.

W związku chęcią rozszerzenia oferty z zakresu edukacji kulturalnej Dom Kultury Kadr ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie zajęć artystycznych, kulturalnych, edukacyjnych i ruchowych w nadchodzącym sezonie 2017/2018. Zapraszamy do składania ofert.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu:
Regulamin konkursu_DK_Kadr;
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu:
Zalacznik_nr_1_DK_Kadr.

Oferty wraz z pełną dokumentacją należy przesłać mailem (w temacie wiadomości prosimy wpisać ? ?Konkurs na instruktora?) na adres: konkurs@dkkadr.waw.pl. Termin przesyłania dokumentów: do 7 czerwca 2017 r. do godz. 15.00.
Informacji o konkursie udziela: Joanna Woźnicka, tel. 510 149 635.