Zapisz się i zapłać

Odwaga w wystąpieniach publicznych offline i online

sobota i niedziela
godz. 10.00-13.00
instruktor: Adam Rogala
opłata: 200 zł/ mies., zajęcia próbne: 50 zł
sala: Czarny łabędź, 316, III piętro

Terminy zjazdów:
2021 rok

18-19.09
16-17.10
20-21.11
18-19.12

W 2022 roku:

22-23.01
26-27.02
26-27.03
23-24.04
21-22.05
25-26.06

Podejście metodyczne:
Podczas warsztatów trener koncentruje się na trzech obszarach:
– poszukiwaniu i rozwijaniu przez uczestników mocnych stron w wystąpieniach do kamery i przed audytorium na Sali konferencyjnej i w szkolnej klasie
– wzmacnianie pewności siebie poprzez rozwijanie u uczestników warsztaty mówcy
– pracy mentalnej wzmacniającej odwagę do prezentowania własnych przekonań, doświadczeń spostrzeżeń

Tematyka warsztatów:
– analiza wizerunkowa uczestników – czym emanujesz, kiedy mówisz do kamery i w przestrzeni publicznej?
– wskazówki do pracy nad obszarami do rozwoju
– jak przygotować wzbudzające emocje wystąpienie przed dużym audytorium?
– mówię obrazowo, czyli malować obrazy w wyobraźni odbiorców?
– storytelling w szkole, podczas eventów i konkursów
– struktura wypowiedzi, czyli jak logicznie i zrozumiale prezentować projekty/idee/doświadczenia
– odpowiedź na trudne pytania odbiorców
– interpretacja żywej mowy – akcent zdaniowy, frazowanie i pauzowanie
– poprawna artykulacja podczas wypowiedzi do kamery i do audytorium live
– wypowiedzi do kamery internetowej podczas lekcji i eventów
– jak mówić do szklanego oka kamery internetowej
– ekspresja przed kamera – gestykulacja i mimika
– estetyka kadru, czyli jak dbać o spójne z tematem wypowiedzi tło w pokoju/ Sali lekcyjnej
– strategie budowania pewności siebie
– metody pracy nad tremą – relaksacje, rozgrzewka aparatu mowy, chiński Chi kung.