rezerwacja miejsc

Muzyka łączy

[Українською нижче] [Ніжэй па-беларуску]

sala: Broadway
wstęp wolny, rezerwacja miejsc online lub w DK Kadr

Po raz pierwszy w międzynarodowym składzie. Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, wzbogacona o barwy skrzypiec, saksofonu i gitary, zaprezentuje utwory muzyki poważnej i filmowej w aranżacjach Marka Żurawskiego. W repertuarze znajdą się dzieła Johannesa Brahmsa, Antona Dvoraka czy Andrew Lloyda Webbera.

Jedyny w Polsce (a może i na świecie) zespół, którego muzycy wykonują utwory na keyboardach z podziałem na głosy, wystąpi już 23 kwietniana warszawskim Mokotowie.

Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku została założona prawie 30 lat temu przez Marka Żurawskiego – kompozytora, dyrygenta, dyrektora organizacyjnego Międzynarodowego Festiwalu Teatru Lalek i Animacji Filmowych dla Dorosłych “Lalka Też Człowiek”. Obecnie tworzy ją szesnastu wyjątkowych, zdolnych i wrażliwych młodych muzyków. W październiku 2022 roku do zespołu dołączyła muzykująca młodzież z Ukrainy i Białorusi, dla której Laboratorium stało się „bezpiecznym miejscem”, „połączeniem muzyki i różnych wspaniałych ludzi”, gdzie „każdy jest ważny”.

„Wierzymy, że muzyka jest uniwersalnym językiem, który nie zna granic, narodowości, wojen” mówi Karolina (w zespole od 9 lat) i dodaje „Orkiestra to coś więcej niż zespół. To dla nas druga rodzina i chcielibyśmy, aby nowi członkowie tworzyli ją razem z nami”.

Wspólne muzykowanie jest tylko pretekstem do wzajemnego poznania, przełamania barier oraz budowania zrozumienia i zaufania, aby móc żyć razem, a nie obok siebie.

Wydarzenie jest częścią projektu „Harmony” realizowanego w ramach unijnego programu Europejski Korpus Solidarności, w partnerstwie z Domem Ukraińskim, Białoruską Muzyczną SzkołąBiałoruskim Młodzieżowym Hubem.          

***

Вперше в міжнародному складі. Електронний оркестр Лабораторії звуку, збагачений барвами скрипки, саксофону та гітари, представить твори класичної та кіномузики в обробці Марека Журавського. У репертуарі будуть твори Йоганнеса Брамса, Антона Дворжака та Ендрю Ллойда Веббера.

Єдиний гурт у Польщі (а може й у світі), музиканти якого виконують пісні на клавішних, розділених на голоси, виступить 23 квітня у варшавському районі Мокотув.

Будинок культури KADR вул. Rzymowskiego 32, Варшава,

неділя, 23/04/23 початок о 17.00 годині

Безкоштовні квитки 

Електронний оркестр Лабораторії звуку заснований майже 30 років тому Мареком Журавським – композитором, диригентом, організаційним директором Міжнародного фестивалю лялькового театру та кіноанімації для дорослих «Лялька теж людина». Нині він складається з шістнадцяти виняткових, талановитих і чуйних молодих музикантів. У жовтні 2022 року до гурту приєдналися молоді музиканти з України та Білорусі, для яких Лабораторія стала «безпечним місцем», «поєднанням музики та різних чудових людей», де «кожен важливий».

«Ми віримо, що музика — це універсальна мова, яка не знає ні кордонів, ні національностей, ні війн», — каже Кароліна (в групі 9 років) і додає: «Оркестр — це більше, ніж просто гурт. Це друга родина для нас. і ми хотіли б, щоб нові учасники створили її разом”.

Спільне музикування – це лише привід пізнати один одного, зруйнувати бар’єри та побудувати розуміння та довіру, щоб мати можливість жити разом, а не поруч.

Захід є частиною проекту «Гармонія», який реалізується в рамках програми Європейського корпусу солідарності у партнерстві з Українським домом, Білоруською музичною школою та Білоруським молодіжним хабом.

***
Упершыню ў міжнародным складзе. Elektroniczna Orkiestra Laboratorium Dźwięku, у узбагачаная фарбамі скрыпкі, саксафона і гітары, запрэзентуе творы класічнай музыки і музыкі кино ў аранжыроўцы Марэка Жураўскага. У рэпертуары – творы Іагана Брамса, Антона Дворжака і Эндру Лойда Уэбера.

23 красавіка ў варшаўскім раёне Макотаў выступіць адзіны гурт у Польшчы (а можа, і ў свеце), чые музыкі выконваюць песні на клавішах, падзеленых на галасы.

Дом культуры КАДР вул. Rzymowskiego 32, Варшава

Нядзеля, 23.04.23, Пачатак  а 17.00

Бясплатныя квіткі

Электронны аркестр Лабараторыі гуку быў заснаваны амаль 30 гадоў таму Марэкам Жураўскім — кампазітарам, дырыжорам, арганізацыйным кіраўніком Міжнароднага фестывалю лялечных тэатраў і кінаанімацыі для дарослых «Лялька таксама чалавек». Зараз ён складаецца з шаснаццаці выдатных, таленавітых і чулых маладых музыкаў. У кастрычніку 2022 года да гурта далучыліся маладыя музыкі з Украіны і Беларусі, для якіх Лабараторыя стала «бяспечным месцам», «спалучэннем музыкі і розных цудоўных людзей», дзе «важны кожны».

«Мы лічым, што музыка — гэта ўнівэрсальная мова, якая ня ведае ні межаў, ні нацыянальнасьцяў, ні войнаў», — кажа Караліна (у гурце 9 гадоў) і дадае: «Аркестар — гэта больш, чым проста гурт. Для нас гэта другая сям’я, і ​​мы хацелі б, каб новыя члены стваралі яе разам з намі».

Сумеснае стварэнне музыкі – гэта толькі нагода пазнаёміцца, знішчыць бар’еры і пабудаваць разуменне і давер, каб мець магчымасць жыць разам, а не побач.

Мерапрыемства праходзіць у рамках праекта «Harmony», які рэалізуецца ў рамках праграмы Еўрапейскага корпуса салідарнасці ў партнёрстве з Украінскім домам, Беларускай музычнай школкай ў Варшаве і Беларускім моладзевым хабам.

Kilkunastoosobowa grupa młodych muzyków ze swoimi instrumentami. Po środku młodzieży znajduje się załozyciel i dyrygent orkiestry elektronicznej