Zapisz się i zapłać

Music&English

czwartek
godz. 17.00-17.45 (dzieci 0,5–2,5 lat z opiekunami)
godz. 18.00-18.45 (3-6 lat bez opiekunów)
instruktorka: Agnieszka Leonkiewicz
opłata: 130 zł/ mies., zajęcia próbne: 30 zł
sala: Tupot małych stóp, 305, III piętro

Nauka języka angielskiego poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach, rymowanki, gry i zabawy. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności językowych oraz muzykalności dziecka.
Pobudzają kreatywność poprzez tworzenie własnych motywów słowno-muzycznych. Rytmizowanie słów odbywa się wraz z grą na instrumentach perkusyjnych, głównie techniką improwizacji swobodnej lub kierowanej. Aktywności językowe podczas zajęć oparte na trzech najbardziej znanych systemach kształcenia muzycznego: Kodaly’a, Dalcrose’a i Orffa.
Jednoczenie występują częste odwołania do metody B. Strauss i E.E. Gordona. Istotą systemu C. Orffa jest uznanie naturalnych potrzeb dziecka, a więc potrzeby radości, ruchu, twórczego doświadczenia oraz ekspresji swoich przeżyć.
Dydaktyczną konsekwencją tak sformułowanego założenia będzie podjęcie zabaw muzyczno-językowych, na które składa się ruch, gest, taniec, muzyka i słowo. Podczas nich dziecko przyswaja słownictwo dostosowane do wieku.