Zapisz się i zapłać

Music&English

wtorek
godz. 17.00-17.45 (dzieci 3-5 lat)
godz. 18.15-19.00 (dzieci 6-8 lat)
czwartek
godz. 17.15-18.00 (dzieci 3-5 lat)
godz. 18.15-19.00 (dzieci 6-8 lat) – zajęcia zawieszone
opłata: 130 zł/ mies – 1 x tyg., 200 zł / mies. – 2 x tyg., zajęcia próbne: 30 zł
sala: Tupot małych stóp, 305, III piętro

Szanowni Państwo,
Zbieramy grupę. Zajęcia przy wystarczającej liczbie uczestników wystartują w nowym semestrze od dnia 14 lutego 2022r.

Zajęcia muzyczno-językowe.

Nauka języka angielskiego poprzez śpiew, taniec, grę na instrumentach, rymowanki, gry i zabawy. Zajęcia mają na celu rozwijanie zdolności językowych oraz muzykalności dziecka.
Pobudzają kreatywność poprzez tworzenie własnych motywów słowno-muzycznych. Rytmizowanie słów odbywa się wraz z grą na instrumentach perkusyjnych, głównie techniką improwizacji swobodnej lub kierowanej. Aktywności językowe podczas zajęć oparte na trzech najbardziej znanych systemach kształcenia muzycznego: Kodaly’a, Dalcrose’a i Orffa.
Jednoczenie występują częste odwołania do metody B. Strauss i E.E. Gordona. Istotą systemu C. Orffa jest uznanie naturalnych potrzeb dziecka, a więc potrzeby radości, ruchu, twórczego doświadczenia oraz ekspresji swoich przeżyć.
Dydaktyczną konsekwencją tak sformułowanego założenia będzie podjęcie zabaw muzyczno-językowych, na które składa się ruch, gest, taniec, muzyka i słowo. Podczas nich dziecko przyswaja słownictwo dostosowane do wieku.