Młodzieżowy Erasmus + stwórzmy razem projekt!

Interesują Cię wymiany młodzieżowe, chciałbyś w takiej uczestniczyć i wspólnie z nami stworzyć projekt? Jeśli tak to zapraszamy Cię na spotkanie informacyjno-wprowadzające do wspólnego tworzenia projektu!

Czym jest Erasmus?
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu ?Uczenie się przez całe życie?, programu ?Młodzież w działaniu?, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Zapraszamy na spotkanie do Domu Kultury KADR
Spotkanie odbędzie się o godzinie 18:00 w sali Akapit (115 na pierwszym piętrze)